Vestlandets intercitysatsing begynner å ta form

Vestlandets intercitysatsing begynner å ta form

Har du lyst å bo 15 minutter fra Bergen? Med egen båtplass, en hyttetomt, fellesrom, parsellhage i nabolaget og café i første etasje? Vaksdal kommune synliggjør denne muligheten ved å legge til rette for mange hundre nye boenheter rett ved de nye stasjonene på Bergensbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I fremtiden vil Voss ligge kollektivt (i reisetid) nærmere Bergen sentrum enn Flesland. Vaksdal vil ligge 15 minutter unna, og Stanghelle vil ligge 20 minutter unna Bergen sentrum. Det tilsvarer Slettebakken og Paradis bybanestopp, forklarer Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Vaksdal kommune synliggjør denne muligheten ved å legge til rette for mange hundre nye boenheter rett ved de nye stasjonene på Bergensbanen.

[img id="1"]

Landsbyurbanisme er begrepet planleggerne fra Asplan Viak bruker om planene de har utarbeidet for stasjonsbyene langs Bergensbanene. En revolusjon kaller ordføreren i Vaksdal, Eirik Haga (Ap), planene for Stanghelle og Vaksdal.

Lokalt tilpasset Inter City-drøm

- I 2015 - 2016 utarbeidet Asplan Viak, Voss- og Vaksdal kommune visjonen «Bergensbaneregionen 2040», som viste potensialet for 31500 nye innbyggere langs jernbanen i Vaksdal og Voss kommuner, opplyser Barth.

I desember 2015 ble det nemlig klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ for ny jernbane og veg mellom Bergen og Voss, alternativ K5. Samtidig ble det klart at Bergensregionen må tenkes på nytt.

Denne gangen viser mulighetsstudiet løsninger for de nye stasjonsområdene i Stanghelle og i Vaksdal. Prosjektene viser en tenkt situasjon for hvordan områdene kan utvikles med de ulike stasjonslokaliseringene jernbaneverket ser for seg. Stasjonsområdene blir hjertet i de nye landsbyene langs Bergensbanen.

[img id="2"]

- Asplan Viak har jobbet med å optimalisere bo- og boligkvalitet og viser hvordan fokus på det gode liv, bærekraftighet i alle ledd og tanker om den moderne 5 minutters byen kan utarbeides til en ny landsbyurbanisme til småsteder langs et jernbanenett. Vestlandet har nå skapt en annerledes og lokalt tilpasset intercitydrøm, en intervillage visjon mellom Bergen og Voss, sier Barth.

Kjempestore muligheter

- Klarer vi se vekk fra vår forutinntatthet koplet til region øst, vil vi se at mulighetene her er kjempestore. Mulighetsstudien vi nå har utviklet synliggjør potensialet for urbane landsbyer rundt knutepunktene langs Bergensbanen, sier Fredrik Barth.

Nå har Jernbaneverket og Statens Vegvesen tenkt videre på utvikling av vei og jernbane til Vaksdal, og alternative stasjoner og traseer legges frem til diskusjon i løpet av våren. Vaksdal kommune ga derfor Asplan Viak jobben med å optimalisere de statlige aktørenes forslag i et byutviklingsperspektiv.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen