Vestfoldpolitikere på studietur

Vestfoldpolitikere på studietur

I slutten av august arrangerte Rejlers en studietur til Nederland for politikere og administrasjon i Vestfold fylkeskommune og Vestfoldkommunene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På turen deltok 4 ordførere, 10 andre sentrale politikere sammen med 8 representanter fra kommune- og fylkesadministrasjon samt Jernbaneverket.

Formålet med turen var å hente inntrykk fra jernbane og jernbaneutbygging i Nederland som grunnlag for planleggingen av InterCitylinje gjennom Vestfold.

- Vi fikk gode orienteringer fra nederlandske kolleger, spesielt om erfaringene fra jernbanestrekningen Hanzelijn som åpnet i 2012, sier Ove Skovdahl, prosjektsjef i Rejlers.

- Vi var også på studiebesøk på fire stasjoner som alle er av sammenlignbar størrelse med hva som kommer i Vestfold. I tillegg til studiebesøk og orienteringsmøter ble det godt med tid til gode samtaler mellom deltagere, på tvers av organisasjonsmessig tilhørighet, både om jernbane, samfunnsutvikling og andre aktuelle tema, legger Skovdahl til.

Slike studieturer er et av produktene til divisjon Railconsult og bidrar til gode forbindelser med regionale og lokale politikere og administrasjoner, i tillegg til at det selvfølgelig er lærerikt.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen