Vestfoldbanen åpner i dag

Vestfoldbanen åpner i dag

Etter fire ukers intensiv innspurt er nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke koblet på resten av Vestfoldbanen og klar for trafikk fra 28. november.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Da åpner også nye Holmestrand stasjon, som er bygd inne i Holmestrandfjellet.

– Vi kan ikke nå se noen grunn til at vi ikke skal kunne åpne som planlagt mandag morgen. Det er ennå ting som må gjøres her og der, men ikke noe er kritisk for åpningen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

[img id="2"]

23. november ble det siste arbeidet med jernbaneskinnene på Holm ferdig. Holm-Nykirke er nå en del av Vestfoldbanen. For forbipasserende som ser området foran nordre inngang til stasjonshallen, kan det virke utrolig at det blir ferdig til åpning. Men entreprenøren Wike har gardert seg, et digert telt sikrer at støpningen foran inngangen går sin gang – uavhengig av været.

Mange gleder seg til å se den spektakulære stasjonshallen. Beboerne i Holmestrand gleder seg kanskje mest av alle. Jernbanen har preget byen i 135 år, og det sier jo sitt at rundt 1500 mennesker møtte opp midt på natten for å si farvel til det siste toget som kjørte på det gamle sporet gjennom sentrum. De siste seks årene har de levd med ulempene fra den store utbyggingen.

– I den stengte perioden har Jernbaneverket jobbet aktivt med å vedlikeholde og fornye infrastrukturen flere steder på Vestfoldbanen. Fire uker med togstans har gitt mulighet til å gjennomføre tidkrevende og omfattende arbeider, som bidrar til å opprettholde en sikker og punktlig bane, konstaterer banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Hvilken hastighet man kan kjøre i på nye strekninger, avhenger av at kravene om tonnasjekjøring er oppfylt. Enkelt forklart må nok tonn tog ha passert over skinnene.

– Vi har oppfylt tonnasjekravene i løpet av totalbruddet og kan åpne med en fart på 100 kilometer i timen, som planlagt. Når ny ruteplan trer i kraft 12. desember, vil farten øke til 160 kilometer i timen, forteller prosjektsjefen.

[img id="1"]

Søndre inngang åpner ikke før sommeren 2017. Det gjenstår mye arbeid foran og rundt denne inngangen, og dette arbeidet kunne ikke starte før togtrafikken ble flyttet inn i fjellet. Den nye parkeringsplassen (nord for nordre inngang) blir ikke ferdig før i 2017. På nyåret skal det også bygges gang- og sykkelvei mellom de to inngangene til stasjonshallen.

Lørdag 17. desember blir det offisiell åpning fra klokken 14. Programmet er ikke spikret i detalj, men statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer. Det blir underholdning ved Swinglett, Emmy, Christer Torjussen og Plumbo. Holmestrand kommune arrangerer folkefest fredag 16. desember med smakebiter fra lokalt kulturliv og kunngjøring om kommunen klarte å sette ny Guinessrekord i lengste pepperkaketog.

Det blir 6-7 minutter kortere reisetid fra Holmestrand til Oslo når det nye dobbeltsporet åpnes. Ny ruteplan innebærer at det settes opp ekstratog som går direkte fra Tønsberg til Oslo. Det blir to nye avganger mot Oslo om morgenen, og to nye avganger fra Oslo om ettermiddagen, mandag til fredag. Disse togene vil ikke stoppe i Holmestrand, men de vil antakelig føre til at det blir lettere å få sitteplass fra Holmestrand mot Oslo.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen