Versting av porselen skal vekk

Versting av porselen skal vekk

Nesten 12 000 isolatorer fra 1950- og 1960-tallet blir nå skiftet ut på Bergensbanen. Målet er færre forsinkelser for passasjerer og godstrafikk.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bergensbanen i juni: Øyelokkene begynner å bli tunge hos montørene Håkon Eggen og Amir Mehraban i Bane NOR. Klokka nærmer seg 10, og de har holdt på siden 3 i natt med å skifte piggisolatorer i Reinungatunnelen. Arbeidet foregår om natten for å unngå å hindre togtrafikken. Nå venter de på et møtende tog ved Myrdal stasjon før siste økt.

- Vi rekker et par til før vi gir oss. Det skal bli godt å bli ferdig i tunnelen, for der var det tjukt av bremsestøv på både skruer og isolatorer, slår Eggen fast. Han holder vanligvis til på Ål i Hallingdal og leder gjengen som jobber nattskift med en uke på og en uke fri.

Feilsøking tar tid

Piggisolatorene er en viktig komponent på strømforsyningsanlegget til Bergensbanen. De fleste er originale fra da banestrekningen ble elektrifisert. De eldste isolatorene har stått siden 1954, mens strekningen Ustaoset-Voss ble elektrifisert ti år senere. Isolatorene kan sprekke på grunn av temperatursvingninger eller aldersslitasje. Hvis det skjer, stanser togtrafikken på strekningen til feilen er rettet.

- Feilene er ofte vanskelige å oppdage fordi isolatoren kan se hel ut på utsiden. Vakten må kjøre fra mast til mast for å kjenne etter varmgang og banke på porselenet for å avdekke synderen, forklarer prosjektleder Eivind Farestveit Larsen.

Færre forsinkelser

I år bruker Bane NOR 19 millioner kroner på å bytte ut gamle porselensisolatorer med nye silikonbaserte isolatorer langs Bergensbanen. Av totalt 12 000 gamle isolatorer vil 8 000 være skiftet innen årets slutt, og resten er planlagt til neste år.

Banesjef Guro Torpe på Bergensbanens østre del ser allerede resultater av arbeidet.

- Det siste året har vi merket en positiv utvikling i antall kontaktledningsfeil. Vi analyserte hvilke feil som førte til forsinkelser for passasjerer og godstrafikk. Det viste seg at piggisolatorene var en av de komponentene som skapte mest forsinkelsestimer. Jeg ser frem til å få skiftet alle disse i løpet av 2018, sier hun.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen