Verdens første flyplass tilbyr jet biodrivstoff

Verdens første flyplass tilbyr jet biodrivstoff

Jet biodrivstoff tilbys fra 22. januar 2016 alle flyselskap som fyller drivstoff på Oslo Lufthavn. Flyplassen er den første i verden som gjør dette gjennom det sentrale drivstoffanlegget.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Air BP er leverandør av biodrivstoffet og Lufthansa Group, SAS og KLM har allerede inngått avtaler om kjøp.

- 22. januar er en merkedag for internasjonal luftfart. Oslo Lufthavn er nå verdens første internasjonale storflyplass med faste leveranser av jet biodrivstoff, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant

Avinor og Air BP har tro på at dette vil være starten på en utvikling i retning av å gjøre jet biodrivstoff kommersielt interessant over hele verden. Air BP har foreløpig inngått avtale om en leveranse på 1,25 millioner liter til Oslo Lufthavn. Målet er å øke andelen gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn. Air BP har ambisjoner om å bli et foregangsselskap på biodrivstoff til luftfartsindustrien og samarbeidet med Avinor ses på som et viktig steg på veien.

- Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Jeg er glad for at også luftfarten ønsker å ta del i denne omstillingen, som Avinor og Air BP viser gjennom sitt initiativ, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen. - Biodrivstoff er ett av få alternativer per i dag for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten vesentlig, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på bærekraftig vis, understreker han.

[img id="1"]

Avinors og luftfartens klimamål

- Vi er svært glade for å kunne tilby jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn. Dette er i tråd med Avinors og luftfartens klimamål. Vi håper dette vil inspirere andre lufthavner til å gjøre det samme, slik at vi sammen kan arbeide fram mot en klimanøytral luftfart, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

- Dette er et viktig skritt for AirBP, og for luftfartsbransjen, sier administrerende direktør i Air BP, David Gilmour. - Det er første gang at biodrivstoff til luftfartsindustrien leveres gjennom de vanlige forsyningsmekanismene. Det er banebrytende, og det reduserer logistikk-kostnadene betraktelig. Vi ønsker å vise at det er relativt enkelt for lufthavner å bruke den eksisterende fysiske infrastrukturen til å fylle biodrivstoff. Vi tror dette vil øke interessen og etterspørselen, og bidra til en bærekraftig framtid for luftfartssektoren basert på biodrivstoff.

Lufthansa, KLM og SAS deltar i prosjektet

Lufthansa Group var først ute med å bekrefte at det ville delta i prosjektet. SAS og det nederlandske flyselskapet KLM, var også raskt ute med å signalisere at de ville være med på å betale ekstra for å sørge for at det blir tilbudt jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn. Det er håp om at flere flyselskap blir med etter hvert. De flyselskapene som deltar får tilgodesett dette med fritak for CO2-avgift for innenriks flygninger i Norge. Dessuten er biodrivstoff unntatt fra kvoteplikt i EUs kvotesystem. Biodrivstoff produseres i dag i små kvanta og er dyrere å produsere enn fossilt jetdrivstoff, men med økt etterspørsel vil prisene falle.

Avinors og Air BPs Initiativ er tråd med de klimamålene luftfartsindustrien har satt til seg selv: Klimanøytral vekst innen 2020 og halvering av utslippene innen 2050 i forhold til utslippene i 2005. EU har satt som mål at 3,5 prosent av alt flydrivstoff skal bestå av biodrivstoff innen 2020.

Air BP får den første leveransen av drop-in jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet Neste Porvoo via SkyNrg, en megler som har spesialisert seg på å skaffe og levere biodrivstoff. Det jet biodrivstoffet som nå leveres til Oslo Lufthavn produseres fra planten Camelina.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen