Vellykket start på arbeidene i Ski

Vellykket start på arbeidene i Ski

En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en del av arbeidet med nye Ski stasjon bygger Jernbaneverket nå helt ny bro i Nordbyveien som skal stå ferdig høsten 2016. Arbeidet fremover vil i tillegg omfatte ombygging av den delen av Nordbyveien som strekker seg mellom Jernbaneveien og Vestveien.

Riving som planlagt

Fredag ble deler av Nordbyveien stengt for å gjennomføre arbeidene med å rive gangbroen ved Nordbyveien bro. OHL, som er hovedentreprenør på arbeidene som skal utføres i Ski, har i løpet av helgen løftet og fraktet den gamle gangbroen bort ved hjelp av lastebil. Arbeidet ble gjennomført som planlagt og mandag morgen kunne bilistene igjen kjøre over Nordbyveien bro.

Arbeidene medførte både omkjøring og stengte gangveier for innbyggerne i Ski. Jernbaneverket og Norsk Trafikksikring har hatt trafikkvakter ved anleggsområdet gjennom hele helgen, og vaktene vil være utplassert ved broen noen ekstra dager for å forklare omkjøring og endret gangvei.

Tidligere ferdig enn først antatt

Helgens arbeider var første del av rivingen av hele Nordbyveien bro. Neste del, der selve kjørebroen skal rives, starter i påsken. I følge nye beregninger fra entreprenøren OHL vil anleggstiden bli kortere enn ca. ett år, som de første beregningene viste. Hvis alt går som planlagt vil det være mulig å kjøre over broen allerede høsten 2016, det vil si noen måneder før tiden. For å få dette til kan det bli enveiskjøring en kort stund før begge kjørebaner kan tas i bruk.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen