Vellykket start på arbeidene i Ski

Vellykket start på arbeidene i Ski

En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en del av arbeidet med nye Ski stasjon bygger Jernbaneverket nå helt ny bro i Nordbyveien som skal stå ferdig høsten 2016. Arbeidet fremover vil i tillegg omfatte ombygging av den delen av Nordbyveien som strekker seg mellom Jernbaneveien og Vestveien.

Riving som planlagt

Fredag ble deler av Nordbyveien stengt for å gjennomføre arbeidene med å rive gangbroen ved Nordbyveien bro. OHL, som er hovedentreprenør på arbeidene som skal utføres i Ski, har i løpet av helgen løftet og fraktet den gamle gangbroen bort ved hjelp av lastebil. Arbeidet ble gjennomført som planlagt og mandag morgen kunne bilistene igjen kjøre over Nordbyveien bro.

Arbeidene medførte både omkjøring og stengte gangveier for innbyggerne i Ski. Jernbaneverket og Norsk Trafikksikring har hatt trafikkvakter ved anleggsområdet gjennom hele helgen, og vaktene vil være utplassert ved broen noen ekstra dager for å forklare omkjøring og endret gangvei.

Tidligere ferdig enn først antatt

Helgens arbeider var første del av rivingen av hele Nordbyveien bro. Neste del, der selve kjørebroen skal rives, starter i påsken. I følge nye beregninger fra entreprenøren OHL vil anleggstiden bli kortere enn ca. ett år, som de første beregningene viste. Hvis alt går som planlagt vil det være mulig å kjøre over broen allerede høsten 2016, det vil si noen måneder før tiden. For å få dette til kan det bli enveiskjøring en kort stund før begge kjørebaner kan tas i bruk.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen