Vellykket start på arbeidene i Ski

Vellykket start på arbeidene i Ski

En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en del av arbeidet med nye Ski stasjon bygger Jernbaneverket nå helt ny bro i Nordbyveien som skal stå ferdig høsten 2016. Arbeidet fremover vil i tillegg omfatte ombygging av den delen av Nordbyveien som strekker seg mellom Jernbaneveien og Vestveien.

Riving som planlagt

Fredag ble deler av Nordbyveien stengt for å gjennomføre arbeidene med å rive gangbroen ved Nordbyveien bro. OHL, som er hovedentreprenør på arbeidene som skal utføres i Ski, har i løpet av helgen løftet og fraktet den gamle gangbroen bort ved hjelp av lastebil. Arbeidet ble gjennomført som planlagt og mandag morgen kunne bilistene igjen kjøre over Nordbyveien bro.

Arbeidene medførte både omkjøring og stengte gangveier for innbyggerne i Ski. Jernbaneverket og Norsk Trafikksikring har hatt trafikkvakter ved anleggsområdet gjennom hele helgen, og vaktene vil være utplassert ved broen noen ekstra dager for å forklare omkjøring og endret gangvei.

Tidligere ferdig enn først antatt

Helgens arbeider var første del av rivingen av hele Nordbyveien bro. Neste del, der selve kjørebroen skal rives, starter i påsken. I følge nye beregninger fra entreprenøren OHL vil anleggstiden bli kortere enn ca. ett år, som de første beregningene viste. Hvis alt går som planlagt vil det være mulig å kjøre over broen allerede høsten 2016, det vil si noen måneder før tiden. For å få dette til kan det bli enveiskjøring en kort stund før begge kjørebaner kan tas i bruk.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen