Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Sprengingen av den søndre halvdelen av Skjeggestad bru skjedde lørdag 21. februar klokka 14:00.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sprengingen av Skjeggestad bru har vært teknisk utfordrende, hvor det viktigste har vært å ivareta sikkerheten for alle som så langt har arbeidet med prosjektet. Selskapet AF Decom gjennomførte sprengningen.

Før sprengingen ble det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med løse Leca-kuler under den delen av brua i sørgående løp som ble sprengt. Leca-kulene fungerte som puter for bruelementene når de falt ned ved sprengningen. Det har ikke vært mannskaper under brua i forberedelsene.

Alt arbeid under brua ble gjort med fjernstyrte maskiner. På grunn av de usikre grunn-forholdene har det vært for risikabelt til at personell har kunnet bevege seg under bruene. Boringen og meislingen av brudelene som ble sprengt har derfor foregått fra korger som har hengt fra en kran, og ladingen av salvene har foregått på samme måte.

Brua skal bygges opp igjen, men hvor lang tid dette vil ta er foreløpig ikke klart.

- Først må vi vurdere hva som kan brukes av det som står igjen av fundament og pilarer, sier prosjektleder Arvid Veseth i Statens vegvesen.

[youtube id="mVifg1TKvgY"]

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen