Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Sprengingen av den søndre halvdelen av Skjeggestad bru skjedde lørdag 21. februar klokka 14:00.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sprengingen av Skjeggestad bru har vært teknisk utfordrende, hvor det viktigste har vært å ivareta sikkerheten for alle som så langt har arbeidet med prosjektet. Selskapet AF Decom gjennomførte sprengningen.

Før sprengingen ble det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med løse Leca-kuler under den delen av brua i sørgående løp som ble sprengt. Leca-kulene fungerte som puter for bruelementene når de falt ned ved sprengningen. Det har ikke vært mannskaper under brua i forberedelsene.

Alt arbeid under brua ble gjort med fjernstyrte maskiner. På grunn av de usikre grunn-forholdene har det vært for risikabelt til at personell har kunnet bevege seg under bruene. Boringen og meislingen av brudelene som ble sprengt har derfor foregått fra korger som har hengt fra en kran, og ladingen av salvene har foregått på samme måte.

Brua skal bygges opp igjen, men hvor lang tid dette vil ta er foreløpig ikke klart.

- Først må vi vurdere hva som kan brukes av det som står igjen av fundament og pilarer, sier prosjektleder Arvid Veseth i Statens vegvesen.

[youtube id="mVifg1TKvgY"]

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen