Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Sprengingen av den søndre halvdelen av Skjeggestad bru skjedde lørdag 21. februar klokka 14:00.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sprengingen av Skjeggestad bru har vært teknisk utfordrende, hvor det viktigste har vært å ivareta sikkerheten for alle som så langt har arbeidet med prosjektet. Selskapet AF Decom gjennomførte sprengningen.

Før sprengingen ble det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med løse Leca-kuler under den delen av brua i sørgående løp som ble sprengt. Leca-kulene fungerte som puter for bruelementene når de falt ned ved sprengningen. Det har ikke vært mannskaper under brua i forberedelsene.

Alt arbeid under brua ble gjort med fjernstyrte maskiner. På grunn av de usikre grunn-forholdene har det vært for risikabelt til at personell har kunnet bevege seg under bruene. Boringen og meislingen av brudelene som ble sprengt har derfor foregått fra korger som har hengt fra en kran, og ladingen av salvene har foregått på samme måte.

Brua skal bygges opp igjen, men hvor lang tid dette vil ta er foreløpig ikke klart.

- Først må vi vurdere hva som kan brukes av det som står igjen av fundament og pilarer, sier prosjektleder Arvid Veseth i Statens vegvesen.

[youtube id="mVifg1TKvgY"]

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen