God deltakelse og stort engasjement på "verksted" for KVU Kongsvingerbanen.
God deltakelse og stort engasjement på "verksted" for KVU Kongsvingerbanen. (Foto: Gunnar Ridderstrøm)

Vellykket "KVU-verksted" for Kongsvingerbanen

9. og 10 januar arrangerte Jernbanedirektoratet «KVU-verksted» for Kongsvingerbanen. 87 deltakere fra offentlig og privat virksomhet deltok, og utredningen mottok en rekke nyttige innspill til arbeidet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På verkstedet ble selve utredningsarbeidet og hvordan det gjennomføres presentert, før deltakerne ble invitert med i form av gruppearbeider. Det ble jobbet med behov, mål og mulige konsepter for Kongsvingerbanen. Underveis i arbeidet ble en lang rekke problemstillinger drøftet og det pekte seg særlig ut tre behov så langt. Det er et tydelig behov for en mer kapasitetssterk bane, behov for å kunne tilby mer av miljøvennlig transport på strekningen og et behov for næringsutvikling regionalt.

  Illustrasjon: Jernbanedirektoratet

Det kom flere forslag til hvordan disse behovene kan løses ved utvikling av eksisterende bane, men også forslag om en mer direkte bane i retning Sverige for å kunne tilby raskere fjerntrafikk.

– Vi er glad for det store engasjementet på konferansen og de mange innspillene vi fikk, sier prosjektleder Anita Vingan.

– Nå tar vi dette med oss i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen, sier hun.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen