God deltakelse og stort engasjement på "verksted" for KVU Kongsvingerbanen.
God deltakelse og stort engasjement på "verksted" for KVU Kongsvingerbanen. (Foto: Gunnar Ridderstrøm)

Vellykket "KVU-verksted" for Kongsvingerbanen

9. og 10 januar arrangerte Jernbanedirektoratet «KVU-verksted» for Kongsvingerbanen. 87 deltakere fra offentlig og privat virksomhet deltok, og utredningen mottok en rekke nyttige innspill til arbeidet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På verkstedet ble selve utredningsarbeidet og hvordan det gjennomføres presentert, før deltakerne ble invitert med i form av gruppearbeider. Det ble jobbet med behov, mål og mulige konsepter for Kongsvingerbanen. Underveis i arbeidet ble en lang rekke problemstillinger drøftet og det pekte seg særlig ut tre behov så langt. Det er et tydelig behov for en mer kapasitetssterk bane, behov for å kunne tilby mer av miljøvennlig transport på strekningen og et behov for næringsutvikling regionalt.

  Illustrasjon: Jernbanedirektoratet

Det kom flere forslag til hvordan disse behovene kan løses ved utvikling av eksisterende bane, men også forslag om en mer direkte bane i retning Sverige for å kunne tilby raskere fjerntrafikk.

– Vi er glad for det store engasjementet på konferansen og de mange innspillene vi fikk, sier prosjektleder Anita Vingan.

– Nå tar vi dette med oss i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen, sier hun.

Til toppen