Paneldebatt med ordstyrer Are Kiel (Norconsult), Vebjørn Pedersen (NVE), Vidar Bolle (statkraft) og Prof. Leif Lia (NTNU).
Paneldebatt med ordstyrer Are Kiel (Norconsult), Vebjørn Pedersen (NVE), Vidar Bolle (statkraft) og Prof. Leif Lia (NTNU). (Foto: Norconsult)

Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema

I samarbeid med Multiconsult og Sweco, arrangerte Norconsult nylig en vellykket fagdag som omhandlet ulike temaer knyttet til fyllingsdammer. Arrangementet trakk over 120 deltakere.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fagdagen ble gjennomført på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker tirsdag 19. mars. Det var god oppslutning med 121 deltakere fra myndigheter, dameiere, NTNU og konsulenter.

Fagdagen fokuserte på tre hovedtema:

  • Sikring av oppstrøms skråning
  • Beredskapsmessig sikring av dammer
  • Ulike beregningsmetoder

I tillegg til faglige innlegg ble det gjennomført to paneldebatter med interessante diskusjoner knyttet til de tema som var på agendaen. Tilbakemeldingene etter arrangementet tyder på at deltakerne var fornøyde og at det er et ønske om gjentakelse av tilsvarende arrangement.

– Vi trenger slike forum for å kunne diskutere fag, strategi, forskningsbehov og alt som hører med til bygging og forvaltning av fyllingsdammer. Alt til samfunnets beste, sier Leif Lia – professor ved NTNU.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen