Vekst til velsignelse og besvær

Vekst til velsignelse og besvær

Det er ikke bare i hovedstaden det er stor vekst . I øyriket utenfor Bergen ligger Sotra og Øygarden, hvor det har vært en enorm vekst helt siden Sotrabroen åpnet i 1971. Etter hvert har broen blitt en flaskehals i trafikken . Et nytt Sotrasamband er under planlegging og ventes ferdigstilt i 2021.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

HVERT DØGN passerer mellom 26 - 27 000 biler (ÅDT) over Sotrabroen, som knytter øyriket sammen med Bergen kommune.

- Det er jo en enorm mengde biler på en tofelts vei, sier Fjell kommunes prosjektleder for Sotrasambandet, Willy Sørensen. Den voldsomme befolknings- og næringsveksten har vært en utfordring og har faktisk ikke stagnert, trafikkproblemer til tross. Før broen kom hadde Fjell 6 800 innbyggere, i dag er det over 24 000.

- Det er knapt noen kommune med så stor vekst i Norge, hevder Sørensen. Fjell, Sund og Øygarden har i dag til sammen over 15 000 arbeidsplasser. Her ligger noen av de største industrianleggene i landet: Kollsnes gassanlegg, Sture oljeterminal og CC B—Norges største kystbase. Ingenting tyder på at veksten skal reduseres og de to siste årene har den vært større enn noensinne.

Mer vekst planlagt

[factbox id="1"]

I kommunesenteret Straume ligger Norges 8. største kjøpesenter. Sartor Storsenter er midt oppe i en større omstrukturering—det skal nemlig bli flerbrukssenter for en ny Kystby. Her legges det opp til blant annet kinoer, flere restauranter og et VilVitesenter i et urbant miljø med spennende arkitektur. Vekstsenter nummer to er ved kystbasen på Ågotnes.

- Det er masse utfordringer, konstaterer kollega og planlegger Christian Alstad.

- Bare her i Straume sentrum er det vedtatt reguleringsplan for 2 000 nye boliger. Selv om Fjell er forstadskommune til Bergen, er trafikken like stor begge veier. Sørensen tror mange takler trafikkproblemene ved å slå seg ned i Fjell istedenfor Bergen. Situasjonen kunne ha vært uutholdelig om det ikke var for flere midlertidige tiltak. Blant disse er webkamera som gjør at folk kan tilpasse seg trafikkbildet.

– Det har vært positiv vilje til å samarbeide for å redusere problemet. Folk har funnet på ting som har hjulpet, forteller han.

– Næringslivet har også tatt grep og organisert med busser og mer kompiskjøring, tilføyer Alstad. Uten en slik tankegang, ville det ha vært fullstendig krise. Selv om det kan virke som en evighet å vente på nytt Sotrasamband, mener ikke Sørensen det har vært noe spesielt med dette prosjektet.

– Det er heller at det tar enormt lang tid å få på plass så vidt store prosjekter i Norge. Det har jo preget planleggingen av sambandet, konstaterer han.

– Det hadde vært naturlig for slike store prosjekter at staten hadde hatt en mer overordnet rolle. Det er der nøkkelen ligger. Også beredskapsmessig er det viktig å få nytt Sotrasamband på plass, da det ikke finnes alternative veier for trafikken skulle noe skje med eksisterende bro.

– Vi planlegger for at det nye sambandet skal bli veldig sterkt med tanke på kollektivtilbud. Hvis alt går bra så har vi spaden i jorda i 2017 med fire års byggetid. Det blir vel 7 milliarder i kostnader, hvorav to fra staten, konkluderer Sørensen.

Kystby

Sotra Kystby består både i utbygging på Straume og videre utover mot Bildøy, hvor Liegruppen står bak sistnevnte prosjekt.

– Utviklingen på Straume foregår uavhengig av Sambandet. Trinn to, utvikling på Nordre Bildøy, henger sammen med og er planlagt i sammenheng med Sotrasambandet, forteller eiendomssjef Roy-Eddy Lie i Liegruppen.

– Det er klart, det er jo fornuftig å ha sammenheng mellom infrastrukturutbygging og generell utbygging. Den type samordning er helt nødvendig. Problemet har vært, en føler kanskje ofte at det offentlige henger litt etter. Det kan vi ikke gjøre så mye med, vi må forholde oss til eksisterende rammebetingelser.

Historien kan gjenta seg

– Selv uten utbygging i Fjell er dagens veinett sprengt. Derfor er det betryggende at det skal bygges nytt samband. Når det står ferdig i 2021, så tror vi at med den befolkningsveksten som er spådd i Bergensregionen at det ”eksploderer” i Fjell på nytt—historien gjentar seg. Derfor er det viktig å planlegge. Vi må være litt i forkant, så vi får en ny utvikling som legger mer til rette for at befolkningen kan bo og handle i nærområdet. Ved å planlegge store deler av denne veksten sentralt og i en kystby så vil det hindre unødig bilbruk, sier han.

– Vi savner ofte at det offentlige er mer fremoverlent.

Når det legges gode planer, skulle vi ønske at det offentlige var tidligere ute med kollektivløsninger. De er ikke det i Norge i dag, hevder Lie. Selv om Bybane ikke er planlagt i forbindelse med sambandet så langt, er det likevel godt tilrettelagt for kollektivtrafikk.

– Oppi det hele så er det faktisk denne gangen ganske godt tilpasset og henger i lag. Jeg håper at dette tilfellet viser at det er mulig med samordning.

– Problemstillingen er at Sotrasambandet egentlig skulle vært klart i 2015. Det er et problem at prosessen rundt disse samfunnsprosjektene tar altfor lang tid. Det er ikke viljen det står på, men det har blitt så komplisert for de som skal planlegge.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen