Vekst i LED-belysning for infrastruktur

Vekst i LED-belysning for infrastruktur

Multilux AS har den siste tiden levert LED-belysning til flere jernbane- og t-bane stasjoner i Oslo-området. Nyeste tilskudd er Høvik og Stabekk stasjoner for lokaltog på Drammenbanen som åpnet 1. desember 2015.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi opplever stor økning i forespørsler etter LED-belysning. Jernbaneverket og Sporveien har laget en plan for å effektivisere energiforbruket og går konsekvent over til LED når de skal skifte belysningen, innleder Lars Chr. Oppegaard i Multilux.

Rammeavtale for LED-belysning

Både tuneller og plattformer skal leveres med LED-belysning gjennom åpne konkurranser.

[img id="1"]

- Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket via Solar Norge, og gjør fortløpende effektberegninger på dagens situasjon sammenlignet med overgang til LED. For kunden er redusert vedlikeholdskostnad og energiforbruk en viktig del av en slik omlegging, sier Oppegaard.

LED for alle forhold

Selskapet samarbeider med det italienske selskapet AEC Illuminazione Srl for å levere LED-belysning for både jernbane, t-bane, tunnel og veiprosjekter.

- Vår samarbeidspartner AEC Illuminazione Srl har produsert og utviklet armaturene. Løsningene brukes i over førti land og er testet i laboratorier under alle tenkelige forhold. Utstyret virker derfor like bra i Dubai som i polare strøk. Vi produserer også en del armaturer for Jernbaneverket som er tilpasset deres spesielle behov, sier han.

- Vi leverte også LED-belysning til veiprosjektet E-134 Hokksund-Kongsberg. Dette er et stort anlegg med LED-belysning og er en av de første LED-belyste høyhastighetsveiene i Norge, sier Oppegaard.

- Vi har en del prosjekter for Statens vegvesen som er interessert i LED-belysning, men har foreløpig mest testanlegg for å se på effektiviteten. Foreløpig er det ikke planlagt konsekvent valg av LED på veiprosjekter, sier Oppegaard.

[img id="2"]

Kartlegger strømforbruket

Fra 2019 kreves det at alle veibelysningsanlegg skal være målte.

- Vi leverer styreskap til veibelysningsanlegg for systematisk måling av strømforbruket. Dette blir som en vanlig måler i en enebolig hvor man måler strømforbruket direkte fra tennpunkter. Om anlegget ikke er målt, rapporteres dette via Hafslund eller annen strømleverandør som registrerer forbruk og avregning. I fremtiden skal det være målte anlegg over hele landet, sier han.

Avanserte sensorer

LED-belysning blir i økende grad benyttet til styring via sensorer.

- Vi er en lysleverandør som har et grensesnitt som kan tilpasses de fleste typer styreanlegg. Vi forholder oss til protokollen som velges av kunden og tilpasser løsningene deretter. Det finnes mange styresystemer og vi kan kommunisere med ulike varianter, sier han.

- Jernbaneverket kartlegger hvor mange mennesker som er på stasjonen til enhver tid og beregner behovet for lysnivå på de ulike stasjonene. Alle slike løsninger er avhengig av byggherrens ønsker og vi kan tilpasse utstyret til ulike krav. Vi utfører lysberegninger selv eller i samarbeid med konsulent for å avgjøre hva som er behovet av belysning.

[img id="3"]

- Vår erfaring er at man lett kan prosjektere inn slike tjenester, men argumentene

vi kan bli møtt med er at driftsavdelingen ønsker anleggene ikke for kompliserte, slik at service og vedlikehold ikke får for mange faktorer å forholde seg til, sier Oppegaard.

LED-belyser Nationaltheatret stasjon

- I dag jobber vi på Nationaltheatret stasjon hvor vi har levert LED-belysning til perronger, adkomst og rulletrapper på en del av stasjonen. Vi jobber nå videre med belysning av flere av områdene. Dette er en stor stasjon hvor vi jobber fortløpende med ny belysning, avslutter Oppegaard.

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen