Spesialutviklet maskin for dypstabilisering av vei fra NCC Industry i Finland.
Spesialutviklet maskin for dypstabilisering av vei fra NCC Industry i Finland. (Bilde: NCC)

Veiutbedring med miljø- og kostnadsgevinst

I stedet for tradisjonell gjenoppretting av utsatte veistrekninger, rehabiliterer NCC veier i Troms med en metode som også gir verdifulle miljø- og kostnadsgevinster.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det kalles for dypstabilisering, og er i prinsippet gjenbruk av materialet i veien. Forenklet fortalt skjer det ved at en spesialutviklet maskin tørrfreser veidekket sammen med deler av bærelaget til en ensartet masse. Så anrikes massen, høvles og tilsettes bitumen, hvorpå nytt asfaltlag legges.

En omfattende, men gevinstgivende prosess, ifølge byggeleder Geir Johnsen i Statens vegvesen region nord.

– Ja, i stedet for å tilføre ny veimasse i større grad, kan vi med denne metoden gjenbruke mer av det gamle dekket, som her blir frest ned i veien. Så tilfører vi en del masser som er frest opp fra veier andre steder i regionen, og får dermed også gjenbrukt disse, sier bygglederen.

Dypstabilisering er også en kostnadsmessig gunstig rehabiliteringsmetode.

– Vi ser også at kostnaden på tradisjonell veioppretting vil overstige kostnaden ved denne metoden. Ved bruk av fresemasser som vi gjør her, får vi dermed både en kostnads- og miljøgevinst. Så denne metoden bruker vi stadig mer, forteller han.

Mye brukt metode

NCC har hentet inn en spesialutviklet frese- og dypstabiliseringsmaskin fra NCC i Finland for arbeidet som utføres på fylkesvei 858 utenfor Tromsø. Rehabiliteringsarbeidet pågår stort sett i ett kjørefelt av gangen, slik at trafikken gjennom hele arbeidsperioden kan passere i det andre kjørefeltet.

I stedet for tradisjonell utbedring av utsatte veistrekninger, rehabiliterer NCC veier i Troms med en metode som også gir verdifulle miljø- og kostnadsgevinster.

Markus Herttua som er leder ved NCC Industry i Finland, forteller at dypstabilisering er en metode som er svært vanlig å bruke på finske, utsatte veistrekninger.

– Vi har god erfaring med denne metoden gjennom en rekke år. Med dette tåler veien både tyngre belastning, veikroppen blir mindre utsatt for deformasjon og fryser ikke så lett fram telehiv på vinterstid, forteller Herttua.

Dårlig standard og veikropp

Også i Norge er det gjerne på veistrekninger med dårlig standard og veikropp at denne rehabiliteringsmåten benyttes, forteller prosjektets anleggsleder Jonny Midtlyng i NCC.

– Det kan være på utsatte strekninger og på veier som gjerne er anlagt for tiår tilbake, og der veikroppen ikke har dagens standard. Med dypstabilisering blir resultatet en forsterket veikropp med forlenget levetid, og til en lavere kostnad, sier Midtlyng.

Når det gamle veidekket freses ned i øvre bærelag, gjøres dette mindre vannømfindtlig, og veikroppen blir dermed mindre utsatt for telehiv, settinger og spordannelser.

– Veier som ikke er bygd, men blitt til 

 I Troms er metoden etterspurt fra Vegvesenets side, og i fylket er det en rekke veistrekninger som behøver utbedring og forsterkning, ifølge Johnsen.

– I fylket har vi en del veistrekninger som i sin tid kanskje ikke ble bygd, men heller er blitt til og gradvis påbygget gjennom årenes løp. Disse veiene er mer utsatt for vannløft inn i veikroppen, settinger og spordannelser. Med dypstabilisering får vi nå gått mer ned i bærelaget og forsterket veien slik at dette unngås.

– Målinger vi utfører i forkant og etterkant, viser at metoden resulterer i en økning i bæreevnen på vegen, sier Johnsen, som er godt fornøyd med utførelsen fra NCCs finske fagpersonell.

– Vi ser at det er flinke folk som gjør jobben og som viser at dette kan de. Vi vet at i Finland gjøres slike arbeider i stor grad, så kvalitetsmessig blir dette veldig bra, sier Geir Johnsen.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen