– Trafikkstyringen er avhengig av kabler som dette, sier Jørn Holtan som leder ny seksjon for elektro i Statens vegvesen.
– Trafikkstyringen er avhengig av kabler som dette, sier Jørn Holtan som leder ny seksjon for elektro i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Solem)

Veiene trenger strøm, mye strøm

Statens vegvesen samler elektrokompetansen.

  • Elektro
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tittelen er ment som en tankevekker, for det er ikke strømføring i veilegemet – ikke ennå!

Vegvesenet har tatt konsekvensen av at elektrofaget er sentralt både i veibygging og i trafikkstyring. Moderne trafikkstyring går på strøm.

– Elektro blir viktigere og viktigere, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Holtan i Statens vegvesen. Han leder den nyopprettede seksjon for elektro.

– Elektrifisering av ferje- og øvrig transportsektor vil kreve gode utredninger av krafttilførsel og kontinuerlig teknologiutvikling, sier Holtan.

Han kommer med flere eksempler: Automasjon med signalisering, styring og overføring av data. Nødnett og kringkasting skal være robust og ha sikker funksjon ved kritiske hendelser.

Elektriske og automatiserte anlegg på viktige samfunnskritiske områder krever entydig, effektiv og fremtidsrettet styring for elektroområdet, påpeker han.

Elektro koster 5 milliarder i året

Statens vegvesen bruker anslagsvis 5 milliarder kr i året på elektroområdet. Vi har en del rene elektrokontrakter for nyinstallasjon, men elektro inngår også i totalentrepriser og i om lag 30 driftskontrakter som til sammen har en kostnad på ca. 350 mill. kr.

– I de pågående tunneloppgraderingene går åtte av ti kroner til nye elektroinstallasjoner, sier Holtan.

Bilen lader mens du kjører…

Ja, et veinett på strøm kan bli en helt konkret situasjon. Vegvesenets FoU-prosjekt ELinGO har et mål om at elektrisk godstransport på vei.

Vi kan få trådløse ladere som induserer spenning i en spole montert under bilen. Batteriet lades mens du kjører.

Vi kan få «elektrifisert» asfalt som blant annet inneholder induksjonsspoler og ferittkjerner. Vi kan få skinneføringer i veidekke.

Elkraft + Ekom = Elektro

Elektroområdet inneholder flere fagområder som er integrert og avhengig av hverandre for å oppnå sikker, effektiv og funksjonell drift, overvåkning og styring av elektriske anlegg i veiinfrastruktur. Elektrofagene i elektroseksjonen inndeles på følgende måte:

ElektroGrafikk. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fakta

  • Er sterkt forskriftsregulert, både organisatorisk og krav om utstyr, anlegg og kompetanse.
  • Krav omfatter alle anlegg som tilkobles strøm, overvåkes og/eller automatiseres, inklusive nødnett og kringkasting (DAB).
  • Er avhengig av elektro: Turistveger, bruer, ferjekaier/elektrifisering av ferjeflåten, bomstasjoner, ATK, værstasjoner, mekanisk variable skilt, elektroniske skilt, veg- og tunnelbelysning.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen