Veidekke ble tildelt Johan Sverdrup-kontrakt

Veidekke ble tildelt Johan Sverdrup-kontrakt

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Aibel AS om å utføre arbeid på landanlegget ved Kårstø som skal gi strøm til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Kontrakten er verdt 150 millioner kroner ekskl. mva.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene og øke effektiviteten i oljeproduksjonen i Nordsjøen. Elektrifiseringen av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Plattformene på Johan Sverdrup-feltet blir nå blant de første på norsk sokkel der forurensende gassturbiner til havs blir erstattet med ren fornybar kraft fra land.

Aibel er tildelt hovedkontrakten av Statoil om byggingen av elektrifiseringsanlegget på Haugsneset ved Kårstø. Veidekke er valgt av Aibel til å utføre arbeider som bygging av infrastruktur, grunnarbeid for fire kilometer kabelgrøft til strømkabel og oppføring av en likeretterstasjon, et pumpehus og landfall for kjøleanlegg. I kontrakten ligger også grunnarbeid for ytterligere en identisk likeretterstasjon.

Arbeidene har allerede startet opp og skal ferdigstilles høsten 2017.

Til toppen