Veidekke ASA: Serkt omsetningsvekst og godt resultat

Veidekke ASA: Serkt omsetningsvekst og godt resultat

Veidekke avsluttet året med sterk omsetningsvekst og et godt resultat i fjerde kvartal. Omsetningen i 2016 endte på 30,1 milliarder kroner, en økning på 23 % sammenlignet med 2015. Resultat før skatt for året økte til 1,46 milliarder fra 1,04 milliarder i 2015.Resultatet pr. aksje var 9,3 (6,5) kroner i henhold til segmentregnskapet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- 2016 ble et godt år for Veidekke. Vi rundet en ny milepæl med en totalomsetning på over  30 milliarder kroner i tillegg til at vi økte vårt resultat betydelig. God ordreinngang i entreprenørvirksomheten og rekordhøy boligproduksjon gjorde dette mulig, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal endte på 8,7 (7,3) milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 429 (376) millioner kroner. Resultatet pr. aksje var 3,1 (2,6) kroner, i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets ordreinngang på 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 24,4 milliarder kroner ved utgangen av året.

En økning på 13 % sammenlignet med i fjor

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i fjerde kvartal var 6,9 (6,1) milliarder kroner, en økning på 13 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 185 (219) millioner kroner.

Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn foregående år som følge av nedskrivinger i fire anleggskontrakter.

- Entreprenørvirksomhetene i alle tre land har høy aktivitet, men vi ser regionale forskjeller og merker sterk konkurransen om de store samferdselskontraktene, forteller Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 1,3 milliarder kroner fra 575 millioner i fjerde kvartal 2015. Resultat før skatt var 226 (117) millioner kroner. Til sammen ble det solgt 417 (461) boliger i kvartalet, inklusive felleseide prosjekter. Ved utgangen av året hadde Veidekke 2 422 (1 739) boliger i produksjon. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon, var 91 %.

- Boligsalget er høyt i våre hovedmarkeder og aktiviteten har vært historisk høy. Våre prosjekter har blitt godt mottatt, og i 2016 solgte vi boliger for 8,6 milliarder kroner, fortsetter Giske.

Omsetningen i Veidekkes industrivirksomhet var i fjerde kvartal 1,1 (1,1) milliard kroner. Resultat før skatt endte på 34 (63) millioner kroner.

I fjerde kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,5, som er en på samme nivå som i fjerde kvartal 2015. Sykefraværet lå stabilt lavt på 3,7 (3,9) %.

Til toppen