Veidekke ASA: Serkt omsetningsvekst og godt resultat

Veidekke ASA: Serkt omsetningsvekst og godt resultat

Veidekke avsluttet året med sterk omsetningsvekst og et godt resultat i fjerde kvartal. Omsetningen i 2016 endte på 30,1 milliarder kroner, en økning på 23 % sammenlignet med 2015. Resultat før skatt for året økte til 1,46 milliarder fra 1,04 milliarder i 2015.Resultatet pr. aksje var 9,3 (6,5) kroner i henhold til segmentregnskapet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- 2016 ble et godt år for Veidekke. Vi rundet en ny milepæl med en totalomsetning på over  30 milliarder kroner i tillegg til at vi økte vårt resultat betydelig. God ordreinngang i entreprenørvirksomheten og rekordhøy boligproduksjon gjorde dette mulig, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal endte på 8,7 (7,3) milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 429 (376) millioner kroner. Resultatet pr. aksje var 3,1 (2,6) kroner, i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets ordreinngang på 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 24,4 milliarder kroner ved utgangen av året.

En økning på 13 % sammenlignet med i fjor

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i fjerde kvartal var 6,9 (6,1) milliarder kroner, en økning på 13 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 185 (219) millioner kroner.

Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn foregående år som følge av nedskrivinger i fire anleggskontrakter.

- Entreprenørvirksomhetene i alle tre land har høy aktivitet, men vi ser regionale forskjeller og merker sterk konkurransen om de store samferdselskontraktene, forteller Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 1,3 milliarder kroner fra 575 millioner i fjerde kvartal 2015. Resultat før skatt var 226 (117) millioner kroner. Til sammen ble det solgt 417 (461) boliger i kvartalet, inklusive felleseide prosjekter. Ved utgangen av året hadde Veidekke 2 422 (1 739) boliger i produksjon. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon, var 91 %.

- Boligsalget er høyt i våre hovedmarkeder og aktiviteten har vært historisk høy. Våre prosjekter har blitt godt mottatt, og i 2016 solgte vi boliger for 8,6 milliarder kroner, fortsetter Giske.

Omsetningen i Veidekkes industrivirksomhet var i fjerde kvartal 1,1 (1,1) milliard kroner. Resultat før skatt endte på 34 (63) millioner kroner.

I fjerde kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,5, som er en på samme nivå som i fjerde kvartal 2015. Sykefraværet lå stabilt lavt på 3,7 (3,9) %.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen