Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Veidekke Anläggning har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge om det signalregulerte veikrysset Sörredskorsningen på Hisingen til et planskilt veikryss. Oppdraget er en totalentreprise til en verdi av 290 millioner svenske kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet omfatter, i tillegg til veikrysset, endringer på vei 155 samt på det omkringliggende lokale veinettet. En bro med av- og påkjøringstraseer skal bygges over hovedveien. Vei 155 skal bli bredere og 800 meter seksfeltsvei legges i ny trasé sør for den nåværende traseen. Veien får også nye holdeplasser og økt tilgjengelighet.

30 000 passerende kjøretøyer per døgn

- Vi er veldig glade for og stolte over å ha blitt vist denne tilliten av Trafikverket. Prosjektet er komplekst og utfordrende og ligger på en svært trafikkintensiv strekning. Vi kommer å involvere medarbeidere, konsulenter, leverandører og underentreprenører tidlig i prosjekteringsfasen for å finne de beste løsningene når det gjelder HMS, tid, økonomi, kvalitet og mijlø, sier Fredrik Indevall, arbeidssjef i Veidekke Anläggning.

Anleggsområdet grenser til Volvo Cars' fabrikk, noe som medfører høy trafikktetthet med cirka 30 000 passerende kjøretøyer pr. døgn i tillegg til et stort antall pendlere. Planlegging av trafikkflyten blir derfor ekstra viktig i prosjektet.

Byggestart er i mars 2017, og arbeidet med å bygge trafikkplassen er beregnet å ta cirka to og et halvt år.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen