Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Veidekke Anläggning har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge om det signalregulerte veikrysset Sörredskorsningen på Hisingen til et planskilt veikryss. Oppdraget er en totalentreprise til en verdi av 290 millioner svenske kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet omfatter, i tillegg til veikrysset, endringer på vei 155 samt på det omkringliggende lokale veinettet. En bro med av- og påkjøringstraseer skal bygges over hovedveien. Vei 155 skal bli bredere og 800 meter seksfeltsvei legges i ny trasé sør for den nåværende traseen. Veien får også nye holdeplasser og økt tilgjengelighet.

30 000 passerende kjøretøyer per døgn

- Vi er veldig glade for og stolte over å ha blitt vist denne tilliten av Trafikverket. Prosjektet er komplekst og utfordrende og ligger på en svært trafikkintensiv strekning. Vi kommer å involvere medarbeidere, konsulenter, leverandører og underentreprenører tidlig i prosjekteringsfasen for å finne de beste løsningene når det gjelder HMS, tid, økonomi, kvalitet og mijlø, sier Fredrik Indevall, arbeidssjef i Veidekke Anläggning.

Anleggsområdet grenser til Volvo Cars' fabrikk, noe som medfører høy trafikktetthet med cirka 30 000 passerende kjøretøyer pr. døgn i tillegg til et stort antall pendlere. Planlegging av trafikkflyten blir derfor ekstra viktig i prosjektet.

Byggestart er i mars 2017, og arbeidet med å bygge trafikkplassen er beregnet å ta cirka to og et halvt år.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen