Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt i 2018, prosjektet rv.3/rv.25 Løten – Elverumer er nå ute på anbud.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rv.3/rv.25 Løten-Elverum er ett av tre prosjekter som organiseres som OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anbudsinvitasjonen ble lagt på Doffin rett før påske.

– Det spesielle med OPS er at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år, forteller Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder hun.

Videoen under gir en innføring i prosjektet.

[youtube id="wHB_3LsgiUA"]

Kontrakt på rundt 4 milliarder

Kontraktsformen er kontrakt med forhandlinger. I starten av konkurransen skal vi bruke god tid til dialog. Etter fristen skal Statens vegvesen prekvalifisere tre selskap som etaten arbeider tett med utover sommeren og høsten.

I denne fasen skal entreprenørene få bidra til å optimalisere vegbyggingen. Tilbyderne får et godt grunnlag å inngi riktig pris på bygging og drift.

Vegvesenet er trolig klare til å underskrive kontrakten, som vil ha en verdi på om lag fire milliarder kroner, i løpet av første kvartal 2018. Dette blir Vegvesenets største kontrakt i 2018.

Kontraktsmessig nybrottsarbeid

Anbudet er ingen blåkopi av tidligere OPS-prosjekt, men Vegvesenet har trukket på erfaringer fra de tre OPS- prosjektene fra tidlig 2000-tall. Det siste av disse, Grimstad – Kristiansand – sto ferdig i 2009.

– Vi har arbeidet relativt intenst siden november, sier jurist Bjor Grønnevet i seksjon for anskaffelser i Vegdirektoratet.

Vegvesenet har også hatt bistand fra eksterne konsulenter og advokater som har arbeidet mye med OPS i Norge og internasjonalt.

Prinsippet er å legge mer risiko på OPS-selskapet enn det som er vanlig i Vegvesenets kontrakter med entreprenørene. Samtidig må etaten ha muligheter for å påvirke resultatet – både i bygging og drift. Dette skal ivaretas blant annet gjennom et trekkregime der selskapet taper penger når rutiner, bygging og drift eventuelt ikke er optimalt. Teorien er at OPS-selskapet dermed skal ha motivasjon til å yte sitt beste.

Nytt orienteringsmøte 26. april

Vegvesenet starter nå dialogen med alle interesserte aktører, og inviterer til et nytt orienteringsmøte for bransjen 26. april. kl. 1200, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen