Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt i 2018, prosjektet rv.3/rv.25 Løten – Elverumer er nå ute på anbud.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rv.3/rv.25 Løten-Elverum er ett av tre prosjekter som organiseres som OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anbudsinvitasjonen ble lagt på Doffin rett før påske.

– Det spesielle med OPS er at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år, forteller Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder hun.

Videoen under gir en innføring i prosjektet.

[youtube id="wHB_3LsgiUA"]

Kontrakt på rundt 4 milliarder

Kontraktsformen er kontrakt med forhandlinger. I starten av konkurransen skal vi bruke god tid til dialog. Etter fristen skal Statens vegvesen prekvalifisere tre selskap som etaten arbeider tett med utover sommeren og høsten.

I denne fasen skal entreprenørene få bidra til å optimalisere vegbyggingen. Tilbyderne får et godt grunnlag å inngi riktig pris på bygging og drift.

Vegvesenet er trolig klare til å underskrive kontrakten, som vil ha en verdi på om lag fire milliarder kroner, i løpet av første kvartal 2018. Dette blir Vegvesenets største kontrakt i 2018.

Kontraktsmessig nybrottsarbeid

Anbudet er ingen blåkopi av tidligere OPS-prosjekt, men Vegvesenet har trukket på erfaringer fra de tre OPS- prosjektene fra tidlig 2000-tall. Det siste av disse, Grimstad – Kristiansand – sto ferdig i 2009.

– Vi har arbeidet relativt intenst siden november, sier jurist Bjor Grønnevet i seksjon for anskaffelser i Vegdirektoratet.

Vegvesenet har også hatt bistand fra eksterne konsulenter og advokater som har arbeidet mye med OPS i Norge og internasjonalt.

Prinsippet er å legge mer risiko på OPS-selskapet enn det som er vanlig i Vegvesenets kontrakter med entreprenørene. Samtidig må etaten ha muligheter for å påvirke resultatet – både i bygging og drift. Dette skal ivaretas blant annet gjennom et trekkregime der selskapet taper penger når rutiner, bygging og drift eventuelt ikke er optimalt. Teorien er at OPS-selskapet dermed skal ha motivasjon til å yte sitt beste.

Nytt orienteringsmøte 26. april

Vegvesenet starter nå dialogen med alle interesserte aktører, og inviterer til et nytt orienteringsmøte for bransjen 26. april. kl. 1200, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen