Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Vegvesenets største enkeltkontrakt i 2018, prosjektet rv.3/rv.25 Løten – Elverumer er nå ute på anbud.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rv.3/rv.25 Løten-Elverum er ett av tre prosjekter som organiseres som OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anbudsinvitasjonen ble lagt på Doffin rett før påske.

– Det spesielle med OPS er at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år, forteller Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder hun.

Videoen under gir en innføring i prosjektet.

[youtube id="wHB_3LsgiUA"]

Kontrakt på rundt 4 milliarder

Kontraktsformen er kontrakt med forhandlinger. I starten av konkurransen skal vi bruke god tid til dialog. Etter fristen skal Statens vegvesen prekvalifisere tre selskap som etaten arbeider tett med utover sommeren og høsten.

I denne fasen skal entreprenørene få bidra til å optimalisere vegbyggingen. Tilbyderne får et godt grunnlag å inngi riktig pris på bygging og drift.

Vegvesenet er trolig klare til å underskrive kontrakten, som vil ha en verdi på om lag fire milliarder kroner, i løpet av første kvartal 2018. Dette blir Vegvesenets største kontrakt i 2018.

Kontraktsmessig nybrottsarbeid

Anbudet er ingen blåkopi av tidligere OPS-prosjekt, men Vegvesenet har trukket på erfaringer fra de tre OPS- prosjektene fra tidlig 2000-tall. Det siste av disse, Grimstad – Kristiansand – sto ferdig i 2009.

– Vi har arbeidet relativt intenst siden november, sier jurist Bjor Grønnevet i seksjon for anskaffelser i Vegdirektoratet.

Vegvesenet har også hatt bistand fra eksterne konsulenter og advokater som har arbeidet mye med OPS i Norge og internasjonalt.

Prinsippet er å legge mer risiko på OPS-selskapet enn det som er vanlig i Vegvesenets kontrakter med entreprenørene. Samtidig må etaten ha muligheter for å påvirke resultatet – både i bygging og drift. Dette skal ivaretas blant annet gjennom et trekkregime der selskapet taper penger når rutiner, bygging og drift eventuelt ikke er optimalt. Teorien er at OPS-selskapet dermed skal ha motivasjon til å yte sitt beste.

Nytt orienteringsmøte 26. april

Vegvesenet starter nå dialogen med alle interesserte aktører, og inviterer til et nytt orienteringsmøte for bransjen 26. april. kl. 1200, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen