Vegvesenets arbeid for miljøvennlig ferjer blir lagt merke til i EU

Vegvesenets arbeid for miljøvennlig ferjer blir lagt merke til i EU

Vegdirektøren mener det er en stor anerkjennelse til norske teknologimiljøer, rederiet og til Statens vegvesen at EU og OECD trekker fram Norges arbeid for miljøvennlige ferjer.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Metodikken for å utvikle verdens første batteridrevne ferje i et ordinært samband, er også lagt merke til i en ekspertgruppe på offentlige anskaffelser i OECD. Ekspertgruppen mener at anskaffelsen er et godt virkemiddel for å redusere CO2-utslipp.

– Det er en stor anerkjennelse til norske teknologimiljøer, rederiet og til Statens vegvesen at EU og OECD trekker fram vårt arbeid for miljøvennlige ferjer. Mange mener at «Ampere» er det mest håndgripelige eksemplet på det grønne skiftet vi er inne i, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Tidliger i sommer trommet vegdirektøren sammen de interne troppene i Vegdirektoratet til et seminar om null- og lavutslippsferjer.

Helt nye krav

Statens vegvesen stiller krav i alle nye ferjekontrakter om at ferjene skal ha nullutslipp eller lavutslipp av klimagasser.

I 2012 gikk Vegvesenet ut med et anbud om såkalt konkurransepreget dialog om utviklingen av ny teknologi for ferjene på sambandet Lavik – Oppedal, og resultatet ble verdens første ferje på batteridrift – Ampere – som ble satt i drift i 2015.

Samarbeid offentlig-privat

I EUs håndbok pekes det på at Vegvesenet samarbeidet nært med rederi, skipsverft og høyteknologiske bedrifter for å utvikle batteriferja. Resultatet er en reduksjon i drivstoffutgifter med 70 prosent og kutt i klimautslipp med 89 prosent.

Tidligere har Vegvesenet sammen med leverandørene av Ampere mottatt Næringslivets klimapris for el-ferjeprosjektet. Rederiet Norled eier Ampere. Fjellstrand Verft bygde ferja, og maritim industri for øvrig har hatt viktige oppdrag som underleverandører.

El-ferje nr. 2 på gang

Norges andre el-ferje skal inn på sambandet Anda-Lote i Sogn og Fjordane i 2018. Ferjeselskapet skal trafikkere sambandet med en el-ferje og en hybrid-ferje. Dette er resultat av en ordinær ferjekontrakt etter at Vegvesenet vurderte at markedet kan levere konkurransedyktig null- og lavutslippsteknologi i ferjeanbudene.

– Utviklingen av Ampere-ferjen har ført til at vi stiller strenge miljøkrav i alle riksvegferjeanbud. Bruk av elektrisitet fra strømnettet er den mest energieffektive og miljøvennlige energiforsyningen til ferjene, sier Gustavsen.

Ambisjonen er at vi i 2030 har et stort antall helelektriske ferjer i norsk ferjedrift, legger han til.

Fylkeskommunene kommer

I tiden framover vil vi også se mer miljøvennlige ferjer på de fylkeskommunale sambandene. Hordaland fylkeskommune skal med støtte fra Enova bygge en ladeinfrastruktur til null- og lavutslippsferjer i forbindelse med nye kontrakter. Dette kan føre til at det kommer helelektriske ferjer eller plug-in-hybrid-ferjer på de fleste sambandene.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen