Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Offentlig forvaltning er på hugget - inviterer næringslivet til å finne nye og ukjente løsninger for å hindre brann i vegtunneler og øke sikkerheten for trafikantene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Seks store branner med katastrofepotensiale har flammet opp i norske vegtunneler på like mange år. Nå går Statens vegvesen i samarbeid med Innovasjon Norge  på jakt etter private aktører som kan bidra med nye løsninger.

-Vi leter etter noe vi ikke vet hva er, noe som er både ukjent og uprøvd, sier Gina Ytteborg i Statens vegvesen.

Blir innovasjonspartner

Statens vegvesen har deltatt i en konkurranse om å bli innovasjonspartner, konkurransen var utlyst av Innovasjon Norge. Ordningen innebærer at offentlig forvaltning og privat næringsliv går sammen om å skape gode offentlige tjenester. Bakgrunnen for initiativet er at offentlige virksomheter i liten grad utvikler nye løsninger, det gjør dem til et vanskelig marked for innovative selskaper. Ved å jobbe tett med utvalgte offentlige virksomheter får det private næringslivet større sikkerhet for å få betalt for forskning og utviklingsarbeid, samtidig som det skapes nye markeder.

-Vi starter med en grundig prosess for å definere det egentlige behovet. I tett samarbeid med Innovasjon Norge og Difi venter vi å bli utfordret på vår trang til å komme raskt over i løsningsfasen, smiler Ytteborg. Hun gleder seg til utveksling av kunnskap og metodikk.

Brukerperspektivet blir avgjørende

– Vanlige bilførere, lastebilsjåfører og andre brukeres behov skal stå i sentrum av dette arbeidet. Nå skal vi se på bruk og sikkerhetsløsninger i vegtunneler fra et større brukerperspektiv enn vi har gjort tidligere, sier Ytteborg.

Prosessen starter med definisjon av behovet, deretter inviteres næringslivet inn for å finne løsninger.

-Litt at poenget med samarbeidet er at Innovasjon Norge vil sørge for at vi henvender oss til andre enn de vi vanligvis kjøper tjenester av. Jeg tror det finnes bedrifter som sitter på løsninger uten at de vet at vi faktisk trenger deres tjenester. Dette samarbeidet vil få oss til å lete etter svar på ukjente steder, det er kanskje den aller største gevinsten, sier hun.

Samfunnets utgifter ved brann i tunneler er enorme. De økonomiske konsekvensene ved en brann i en toløps tunnel med høy trafikkbelastning i en by anslås til 350 millioner kroner.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen