Vegvesenet rehabiliterer

Vegvesenet rehabiliterer

Et spesialprosjekt opprettet av statens vegvesen vil starte langtidsrehabilitering av flere store broer i Nord-Norge.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Listen øker

[factbox id="1"]

Avdelingsdirektør Geir Jørgensen leder Vegvesenets veiavdeling i Midtre Hålogaland. Han sier listen over broer med behov for rehabilitering vil vokse i nær fremtid.

- Vi har 500 broer over 20 meter i Nord-Norge og mange nærmer seg en alder som innebærer at vi må til med tyngre vedlikehold, sier Jørgensen i en pressemelding.

Prosjektleder Roy Antonsen har i første omgang fått ansvar for seks broer med behov for omfattende vedlikehold.

- Utfordringene for disse broene er ganske sammensatte. Tre av de seks broene ligger i Lofoten, mens de 240 meter lange Storvalen- og Breisundbroene ligger ved Reine. I tillegg kommer den 840 meter lange Gimsøystraumen. Disse er alle betongbroer bygget i 1981, Forteller Antonsen i pressemeldingen.

Katodisk beskyttelsesanlegg

For å hindre at vann skal bryte ned stålet i broen må det settes opp et beskyttelsesanlegg.

- Om kort tid inngår vegvesenet kontrakter for montering av katodisk beskyttelsesanlegg på de to 240 meter lange broene. Denne metoden innebærer i korthet at det blir satt et svakt elektrisk felt på brua, sier Antonsen

- Betong gir egentlig en perfekt beskyttelse av armeringsstål men ved vanninntrenging bryter klorider ned beskyttelsessiktet. Da oppstår veldig små felter som nærmest kan regnes som mikrobattericeller, der små elektriske strømmer river ned stålet elektron for elektron.

- Dette går veldig sakte men vil svekke brua over veldig mange år dersom vi ikke stanser prosessen, forklarer Antonsen.

Behov for ny beskyttelse

Kjerringstraumen bro (550 meter) , Kvalsundbrua (740 meter) og Tjeldsundbrua (1001 meter) er alle hengebroer med fagverk i stål. Disse er bygget i perioden 1967-77.

- Her snakker vi om utbedring av sjøutsatte betongdeler, og metalloverflater som må males på nytt for å hindre rust. Blymønjen som ble brukt før ga god beskyttelse, men dette er ikke produkter som kan brukes i dag, sier Antonsen.

- Det er utfordrende å finne nye metoder for å beskytte broene i nye 30-40 år, og vi må blant annet sørge for at nye belegg fungerer godt med de eksisterende, avslutter han i pressemeldingen.

Statens vegvesen holder alle de utsatte broene under systematisk oppsyn.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen