Vegvesenet oppretter parkeringstilsyn

Vegvesenet oppretter parkeringstilsyn

Tilsynet vil være lokalisert på Lillehammer og skal bidra til at parkeringstilbydere følger regelverket.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ny parkeringsforskrift skal tre i kraft 1. januar 2017 og skal sørge for likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, som kommuner og parkeringsselskaper.

- Samtidig med innføringen av de nye reglene vil vi i begynne å føre tilsyn med de ulike parkeringstilbyderne, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

- Dette skal sørge for at vi luker ut useriøse aktører og gi bedre vilkår for forbrukerne.

Tilsynet skal følge opp regelverket, behandle søknader om unntak fra kravene og godkjenne undervisningsplaner og prøver i forbindelse med opplæring av parkeringsvakter.

Legges til Lillehammer

Den nye tilsynsenheten vil bestå av seks personer og ha tilholdssted på Lillehammer.

- Det store parkeringsvolumet er på Østlandet, og det er derfor naturlig å legge virksomheten hit. På Lillehammer har vi allerede medarbeidere som jobber med tilsyn av verksteder, så vi sikrer dermed også et godt faglig miljø, sier Dreyer.

Parkeringsregister

For å kunne innføre det nye regelverket oppretter Statens vegvesen et parkeringsregister. I registeret skal parkeringstilbydere registrere seg og sine skiltplaner. Registeret vil brukes i tilsyns- og klagebehandling og vil også være åpent for forbrukere.

- Vi jobber nå med å opprette registeret og lage retningslinjer og rutiner for de nye reglene slik at alt er klart til reglene trer i kraft neste år, sier Dreyer.

De nye reglene og opprettelsen av det nye tilsynet er en del av Regjeringens opprydding i parkeringsbransjen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen