Vegvesenet oppretter parkeringstilsyn

Vegvesenet oppretter parkeringstilsyn

Tilsynet vil være lokalisert på Lillehammer og skal bidra til at parkeringstilbydere følger regelverket.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ny parkeringsforskrift skal tre i kraft 1. januar 2017 og skal sørge for likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, som kommuner og parkeringsselskaper.

- Samtidig med innføringen av de nye reglene vil vi i begynne å føre tilsyn med de ulike parkeringstilbyderne, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

- Dette skal sørge for at vi luker ut useriøse aktører og gi bedre vilkår for forbrukerne.

Tilsynet skal følge opp regelverket, behandle søknader om unntak fra kravene og godkjenne undervisningsplaner og prøver i forbindelse med opplæring av parkeringsvakter.

Legges til Lillehammer

Den nye tilsynsenheten vil bestå av seks personer og ha tilholdssted på Lillehammer.

- Det store parkeringsvolumet er på Østlandet, og det er derfor naturlig å legge virksomheten hit. På Lillehammer har vi allerede medarbeidere som jobber med tilsyn av verksteder, så vi sikrer dermed også et godt faglig miljø, sier Dreyer.

Parkeringsregister

For å kunne innføre det nye regelverket oppretter Statens vegvesen et parkeringsregister. I registeret skal parkeringstilbydere registrere seg og sine skiltplaner. Registeret vil brukes i tilsyns- og klagebehandling og vil også være åpent for forbrukere.

- Vi jobber nå med å opprette registeret og lage retningslinjer og rutiner for de nye reglene slik at alt er klart til reglene trer i kraft neste år, sier Dreyer.

De nye reglene og opprettelsen av det nye tilsynet er en del av Regjeringens opprydding i parkeringsbransjen.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen