Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

Vegvesenets årsrapport for 2015 er nå klar. Den viser blant annet at Statens vegvesens omsetning i fjor var på 53,75 milliarder kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En rekke investeringer

En av tingene rapporten viser er at det ble åpnet rundt 45 kilometer ny riksveg i fjor.

Det ble også gjennomført en rekke investeringstiltak som skredsikring, utbedring av vegbredde, bygging av kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende. Det ble gjennomført tiltak for å utbedre kollektivknutepunkter og holdeplasser for kollektivtransporten slik at disse ble universelt utformet.

Forfallet ble redusert

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt vekt på å øke satsingen på vedlikehold og fornying for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til vegnettet, og for at forfallet skal stanses tidlig i tiårsperioden. Forfallet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår, kan man lee i rapporten.

Trafikksikkerhetstiltak

Statens vegvesen har gjennomført en rekke trafikksikkerhetstiltak i 2015: midtrekkverk på to- og trefelts veger, nye firefelts veger og kontroller langs vegen. Det har vært høy aktivitet på etablering av forsterket midtoppmerking og dette er gjort i forbindelse med dekkelegging.

Mindreforbruk

Rapporten viser også at Vegvesenet i fjor hadde et mindreforbruk på cirka 690 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad redusert framdrift for skredsikringsprosjekter og manglende planavklaringer for flere prioriterte tiltak i forbindelse med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Hele rapporten finner du på vegvesen.no.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen