Vegvesenet mer populær blant erfarne ingeniører enn noensinne

Vegvesenet mer populær blant erfarne ingeniører enn noensinne

Statens vegvesen er erfarne ingeniørers femte mest populære arbeidsgiver, viser Universums årlige undersøkelse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Universum er en av aktørene som måler hvor attraktive arbeidsgivere er for både studenter og yrkesaktive, og to ganger i året slippes tallene fra undersøkelsene blant henholdsvis studenter og yrkesaktive. I år har 2 490 yrkesaktive erfarne ingeniører innenfor teknologi og naturvitenskap rangert Statens vegvesen som den femte mest attraktive arbeidsgiver i Norge.

Årets studentundersøkelse plasserte Statens vegvesen på en hyggelig niendeplass.

Inntrykket av Vegvesenet er endret

- De siste årene har det blitt en kraftig økning av erfarne som vurderer Vegvesenet som en attraktiv og interessant arbeidsgiver. Selv om arbeidsmarkedet har endret seg noe har ingeniørene andre assosiasjoner til Vegvesenet nå enn tidligere. Ord som «traust» var blant ingeniørenes assosiasjoner til Vegvesenet i 2014, mens ord som «spennende», «utfordrende» og «prestisje» er blant årets fremtredende assosiasjoner, sier Siri Hustad i Statens vegvesen.

Det er godt samsvar mellom det ingeniørene i undersøkelsen mener er viktige egenskaper ved en drømmearbeidsgiver, og egenskapene de assosierer med Statens vegvesen. Ingeniørene mener Vegvesenet har «godt arbeidsmiljø», «profesjonell opplæring og utvikling», «varierte arbeidsoppgaver», «fleksible arbeidsforhold» og «respekt for sine ansatte». Alle disse egenskapene er på ingeniørenes topp-10-liste.

Gode muligheter fremover

I følge NTP skal investeres mye i veg de neste ti årene. I tillegg til å sikre fremtidig tilgang på kompetanse til Statens vegvesen har Vegvesenet også et sektoransvar.

- Vi er like avhengige av god kompetanse hos våre samarbeidspartnere i rådgiver- og entreprenørbransjen. Det er de som hjelper oss med å planlegge, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde vegnettet i Norge, så her vil det ikke mangle karrieremuligheter fremover, sier Siri Hustad ved Seksjon for langsiktig rekruttering i Statens vegvesen.

Vegvesenet jobber også aktivt mot høgskolene og universitetene.

- Vi bidrar med både lærekrefter og gode tilbud til studenter som ønsker å spisse seg inn mot samferdsel. Vi jobber også aktivt for å synliggjøre hvor utrolig mangfoldig og spennende fagområdet er og vi tror også at dette holder oss på radaren til både studentene og de erfarne, legger Hustad til.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen