Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Statens vegvesen utvikler en helt ny modell for offentlig-privat samarbeid (OPS). - Jeg er stolt av hva vi får til, sier Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det siste året har vi jobbet med å lage en OPS-modell som er tilpasset våre betingelser. Dette er nybrottsarbeid innenfor denne kontraktsformen, forteller Sandvin som er avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen gjennomfører tre store OPS-prosjekt til en samlet kostnad av om lag 20 milliarder kr. Først ut er rv.3/rv. 25 Løten –Elverum, der forhandlinger for tiden pågår med de tre finalistene.

Vegvesenets OPS-modell

[img id="1"]

OPS-modellen tar hensyn til at Statens vegvesen en byggherre med god kunnskap om prosjektgjennomføring og de tekniske løsningene. Vegvesenet vil overføre denne kunnskapen, men uten at det skal være tvil om at den private OPS-aktøren er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, sier Sandvin.

Den nye modellen reduserer de totale finansieringskostnadene for prosjektet. Staten utbetaler deler av regningen ved trafikkåpning. For tidligere OPS-prosjekt blir byggekostnadene betalt ned i årlige rater over hele driftsperioden.

Lange finalerunder

Statens vegvesen valgte grupperingene Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt med i finalerunden i OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum. Vegvesenet og finalistene gjennomfører møteserier gjennom hele høsten. To ganger skal tilbud legges fram. Det første innen 10. november. Etter videre samtaler skal det siste tilbud skal legges fram i midten av februar 2018.

Vi er meget godt fornøyd med de private aktørene sine bidrag

Det er uvanlig og krevende å jobbe med tilbydere i så lang tid. Men et offentlig-privat samarbeid av denne typen stiller store krav til at alle sider ved prosjektgjennomføringen blir diskutert og avklart. Kontraktsverdien anslås å være i rundt 4 milliarder kroner.

– Jeg tror alle parter mener vi har en god prosess, der vi utfordrer hverandre til å komme med de optimale løsningene. Vi bearbeider forslag til gjennomføring og kostnadsreduserende tekniske løsninger for prosjektet. Det er god flyt i samtalene, vi er meget godt fornøyd med de private aktørene sine bidrag, sier Sandvin.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen