Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Statens vegvesen utvikler en helt ny modell for offentlig-privat samarbeid (OPS). - Jeg er stolt av hva vi får til, sier Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det siste året har vi jobbet med å lage en OPS-modell som er tilpasset våre betingelser. Dette er nybrottsarbeid innenfor denne kontraktsformen, forteller Sandvin som er avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen gjennomfører tre store OPS-prosjekt til en samlet kostnad av om lag 20 milliarder kr. Først ut er rv.3/rv. 25 Løten –Elverum, der forhandlinger for tiden pågår med de tre finalistene.

Vegvesenets OPS-modell

[img id="1"]

OPS-modellen tar hensyn til at Statens vegvesen en byggherre med god kunnskap om prosjektgjennomføring og de tekniske løsningene. Vegvesenet vil overføre denne kunnskapen, men uten at det skal være tvil om at den private OPS-aktøren er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, sier Sandvin.

Den nye modellen reduserer de totale finansieringskostnadene for prosjektet. Staten utbetaler deler av regningen ved trafikkåpning. For tidligere OPS-prosjekt blir byggekostnadene betalt ned i årlige rater over hele driftsperioden.

Lange finalerunder

Statens vegvesen valgte grupperingene Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt med i finalerunden i OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum. Vegvesenet og finalistene gjennomfører møteserier gjennom hele høsten. To ganger skal tilbud legges fram. Det første innen 10. november. Etter videre samtaler skal det siste tilbud skal legges fram i midten av februar 2018.

Vi er meget godt fornøyd med de private aktørene sine bidrag

Det er uvanlig og krevende å jobbe med tilbydere i så lang tid. Men et offentlig-privat samarbeid av denne typen stiller store krav til at alle sider ved prosjektgjennomføringen blir diskutert og avklart. Kontraktsverdien anslås å være i rundt 4 milliarder kroner.

– Jeg tror alle parter mener vi har en god prosess, der vi utfordrer hverandre til å komme med de optimale løsningene. Vi bearbeider forslag til gjennomføring og kostnadsreduserende tekniske løsninger for prosjektet. Det er god flyt i samtalene, vi er meget godt fornøyd med de private aktørene sine bidrag, sier Sandvin.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen