Bettina Sandvin, avdelingsdirektør/leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet
Bettina Sandvin, avdelingsdirektør/leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet (Bilde: Knut Opeide)

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Det blir feil at alle skal starte likt i neste konkurranse - uavhengig av forrige jobb.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen lanserer nå «karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter. Fredag presenterer avdelingsdirektør Bettina Sandvin opplegget i et frokostmøte for bransjen i Oslo.

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Det blir feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb, sier hun.

Praktisk innebærer dette at vi systematiserer erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vi mener at dette over tid vil gi oss en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Den seriøse bransjen er opptatt av at vi ikke opplever nedadgående spiraler når det gjelder arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår i stort. Her har vi som byggherre et stort ansvar og felles interesser med bransjen. Og vi ser karakterboka som et virkemiddel i den retning.

Juridiske nøtter

Statens vegvesen er en Norges største landbaserte byggherre, og tildeler årlig rundt 500 kontrakter på anlegg og drift til en verdi på mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Vegvesenet har bestilt utredninger for å klarlegge jussen. Det må gjøres tydelig i konkurransegrunnlaget at erfaring inngår, og erfaringene må være godt begrunnede, objektivt dokumenterbare, skriftlige og etterprøvbare. Vegvesenet vil gi berørte innsyns- og innsigelsesrett mot de erfaringsdata som samles. Opplysningen skal dessuten samles i en egen database.

Delbegrunnelse

Tidligere oppdrag ikke blir et selvstendig tildelingskriterium, med en del av begrunnelsen for å vurdere en oppdragstagers kvalifikasjoner

– Vi må gjøre dette i tråd med jussen. Helt enkelt, vi får bare nytte av karakterboka hvis anmerkningene er godt begrunnet og dokumentert.  Synsing og generelle påstander får ingen kraft, og slår tilbake på oss selv, advarer Sandvin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen