Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører.
Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører. (Foto: Knut Opeide)

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Dårlige karakterer på utførelsen av et prosjekt kan slå negativt ut ved neste anbud.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Karakterboka skal dokumentere erfaringer med leverandører gjennom oppdraget. Disse erfaringene vil ha betydning i senere anskaffelsesprosesser, forteller Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Gode og dårlige erfaringer får betydning

«Karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter ble presentert for bransjen i oktober i fjor. Nå tas den i bruk.

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

- Bettina Sandvin

Tanken er at det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb. Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb.

Praktisk innebærer dette at Vegvesenet vil systematisere erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vegvesenet mener dette over tid vil gi en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Hvilke prosjekter skal ha karakterbok?

  • Alle prosjekter uavhengig av størrelse
  • Riksveg og fylkesveg-prosjekter
  • Både «laveste pris»-prosjekter og prosjekter med flere tildelingskriterier

Metodikk

Samarbeidsmøter skal blant annet inneholde en gjensidig evaluering basert på skriftlige rapporter. Heretter er karakterboka utgangspunkt for evalueringene. Rekkefølgen er at byggherren kommenterer aktuelle forhold. Leverandøren får deretter mulighet til å komme med kommentarer. Dersom leverandøren ønsker å evaluere på noe annet enn det som fremgår av karakterboka skal dette føres særskilt i referatet fra det aktuelle samarbeidsmøtet.

Hvilke kontrakter

Per i dag er Karakterboka kun utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. I løpet av mars vil Karakterboka også kunne brukes på driftskontrakter, og før sommeren 2018 skal den også kunne tas i bruk på konsulentkontrakter.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen