Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører.
Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører. (Foto: Knut Opeide)

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Dårlige karakterer på utførelsen av et prosjekt kan slå negativt ut ved neste anbud.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Karakterboka skal dokumentere erfaringer med leverandører gjennom oppdraget. Disse erfaringene vil ha betydning i senere anskaffelsesprosesser, forteller Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Gode og dårlige erfaringer får betydning

«Karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter ble presentert for bransjen i oktober i fjor. Nå tas den i bruk.

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

- Bettina Sandvin

Tanken er at det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb. Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb.

Praktisk innebærer dette at Vegvesenet vil systematisere erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vegvesenet mener dette over tid vil gi en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Hvilke prosjekter skal ha karakterbok?

  • Alle prosjekter uavhengig av størrelse
  • Riksveg og fylkesveg-prosjekter
  • Både «laveste pris»-prosjekter og prosjekter med flere tildelingskriterier

Metodikk

Samarbeidsmøter skal blant annet inneholde en gjensidig evaluering basert på skriftlige rapporter. Heretter er karakterboka utgangspunkt for evalueringene. Rekkefølgen er at byggherren kommenterer aktuelle forhold. Leverandøren får deretter mulighet til å komme med kommentarer. Dersom leverandøren ønsker å evaluere på noe annet enn det som fremgår av karakterboka skal dette føres særskilt i referatet fra det aktuelle samarbeidsmøtet.

Hvilke kontrakter

Per i dag er Karakterboka kun utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. I løpet av mars vil Karakterboka også kunne brukes på driftskontrakter, og før sommeren 2018 skal den også kunne tas i bruk på konsulentkontrakter.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen