Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører.
Vegvesenet tar i bruk en karakterbok for å evaluere entreprenører. (Foto: Knut Opeide)

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Dårlige karakterer på utførelsen av et prosjekt kan slå negativt ut ved neste anbud.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Karakterboka skal dokumentere erfaringer med leverandører gjennom oppdraget. Disse erfaringene vil ha betydning i senere anskaffelsesprosesser, forteller Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Gode og dårlige erfaringer får betydning

«Karakterboka» for samarbeid med entreprenører og konsulenter ble presentert for bransjen i oktober i fjor. Nå tas den i bruk.

– Hensikten med karakterboka er at godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse. Erfaringer vil bety noe for tildeling av framtidige kontrakter, sier Sandvin som leder seksjon for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

Det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb.

- Bettina Sandvin

Tanken er at det er feil at alle skal starte likt i neste konkurranse – uavhengig av forrige jobb. Nå starter alle på null ved nye anbud. Det gir dårlige incentiver til å være seriøs og å gjøre en god jobb.

Praktisk innebærer dette at Vegvesenet vil systematisere erfaringer underveis i byggeprosjekter og i driftskontrakter. Dette skal være godt begrunnede anmerkninger, og det skal være fullt innsyn mellom partene.

Styrker de seriøse

Vegvesenet mener dette over tid vil gi en bedre anleggsbransje. For det første vil karakterboka styrke den seriøse bransjen. Det vil lønne seg å levere kvalitet. For det andre skal det koste noe å levere dårlig på helse, miljø og sikkerhet.

Hvilke prosjekter skal ha karakterbok?

  • Alle prosjekter uavhengig av størrelse
  • Riksveg og fylkesveg-prosjekter
  • Både «laveste pris»-prosjekter og prosjekter med flere tildelingskriterier

Metodikk

Samarbeidsmøter skal blant annet inneholde en gjensidig evaluering basert på skriftlige rapporter. Heretter er karakterboka utgangspunkt for evalueringene. Rekkefølgen er at byggherren kommenterer aktuelle forhold. Leverandøren får deretter mulighet til å komme med kommentarer. Dersom leverandøren ønsker å evaluere på noe annet enn det som fremgår av karakterboka skal dette føres særskilt i referatet fra det aktuelle samarbeidsmøtet.

Hvilke kontrakter

Per i dag er Karakterboka kun utviklet til å kunne brukes på entreprisekontrakter. I løpet av mars vil Karakterboka også kunne brukes på driftskontrakter, og før sommeren 2018 skal den også kunne tas i bruk på konsulentkontrakter.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen