Utbygging av ny rv. 80 i Bypakke Bodø.
Utbygging av ny rv. 80 i Bypakke Bodø. (Bilde: Torbjørn Braset )

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

Mindre bruk av konsulenter - færre ansatte. Vegvesenet strammer inn og har spart betydelige summer sammenlignet med fjoråret.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Totalt har etaten betalt 1789 millioner kroner for innleie av konsulenter i løpet av årets første åtte måneder. Det er 215 millioner mindre enn tilsvarende tall for i fjor. Tallene er hentet fra Vegvesenets rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år.

Konsulentutgiftene går hovedsakelig til arbeid med utbygging og forvaltning av riksveiene. Reduksjonen kommer som et resultat av skjerpede krav og sterkere styring ved kjøp av tjenester.

Effektivt effektiviseringsprogram

I 2014 lanserte etaten et effektiviseringsprogram innenfor kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveier, trafikant- og kjøretøy, ledelse og støtte.

Målet er å frigjøre ressurser og redusere bemanning og tjenestekjøp.

Status ved utgangen av andre tertial viser en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016.

158 færre ansatte

Som et ledd i effektiviseringsprogrammet, ble det og satt mål om å redusere bemanningen i Statens vegvesen med om lag 2,5 prosent i 2017 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2015. Per 31. august hadde etaten 7123 hele stillinger. Dette er 158 færre enn ved årsskiftet. Måltallet for bemanning er at etaten skal ha 7132 hele stillinger ved utgangen av 2017, og alt tyder på at dette er innen rekkevidde.

Selvbetjeningsløsninger gjør det enklere for brukerne

Etatens selvbetjeningsløsninger blir stadig mer attraktive. Ved utgangen av august var de digitale løsningene som ditt førerkort, timebestilling av praktisk førerprøve, Autoreg, tap av vognkort, omregistrering og eierskifte på nett benyttet i 46,1 prosent av tilfellene. I tilsvarende periode i 2016 var tallet 32 prosent.

Til toppen