Utbygging av ny rv. 80 i Bypakke Bodø.
Utbygging av ny rv. 80 i Bypakke Bodø. (Bilde: Torbjørn Braset )

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

Mindre bruk av konsulenter - færre ansatte. Vegvesenet strammer inn og har spart betydelige summer sammenlignet med fjoråret.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Totalt har etaten betalt 1789 millioner kroner for innleie av konsulenter i løpet av årets første åtte måneder. Det er 215 millioner mindre enn tilsvarende tall for i fjor. Tallene er hentet fra Vegvesenets rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år.

Konsulentutgiftene går hovedsakelig til arbeid med utbygging og forvaltning av riksveiene. Reduksjonen kommer som et resultat av skjerpede krav og sterkere styring ved kjøp av tjenester.

Effektivt effektiviseringsprogram

I 2014 lanserte etaten et effektiviseringsprogram innenfor kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveier, trafikant- og kjøretøy, ledelse og støtte.

Målet er å frigjøre ressurser og redusere bemanning og tjenestekjøp.

Status ved utgangen av andre tertial viser en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016.

158 færre ansatte

Som et ledd i effektiviseringsprogrammet, ble det og satt mål om å redusere bemanningen i Statens vegvesen med om lag 2,5 prosent i 2017 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2015. Per 31. august hadde etaten 7123 hele stillinger. Dette er 158 færre enn ved årsskiftet. Måltallet for bemanning er at etaten skal ha 7132 hele stillinger ved utgangen av 2017, og alt tyder på at dette er innen rekkevidde.

Selvbetjeningsløsninger gjør det enklere for brukerne

Etatens selvbetjeningsløsninger blir stadig mer attraktive. Ved utgangen av august var de digitale løsningene som ditt førerkort, timebestilling av praktisk førerprøve, Autoreg, tap av vognkort, omregistrering og eierskifte på nett benyttet i 46,1 prosent av tilfellene. I tilsvarende periode i 2016 var tallet 32 prosent.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen