Vegvesenet gir ut første fagbok i drift og vedlikehold

Vegvesenet gir ut første fagbok i drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har alltid vært et erfaringsbasert fag og det man ikke lærte selv måtte læres av andre. Det ville Statens vegvesen gjøre noe med.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Faget er alt for viktig til å ikke ha sin egen faglitteratur. Erfaringslæring er viktig men alt for sårbart alene, sier Jon Dahlen, som har vært med på prosjektet siden starten.

Faget er alt for viktig til å ikke ha sin egen faglitteratur

Fryktet kunnskapsforvitring

Da Statens vegvesen gradvis satte alle sine drift- og vedlikeholdskontrakter ut på anbud til private aktører var man klar over en kommende endring. Tidligere hadde folk som jobbet med drift stort sett vært ansatt i Vegvesenet og holdt til i samme ansvarsområde over lengre tid. Nå, med innføringen av kontrakter som skulle lyses ut på ny hvert fjerde år, kom dette til å endre seg.

Svært mange aspekter ved drift krever lokal erfaringskunnskap og høy, teknisk kompetanse. I tillegg er langsiktig og systematisk arbeid en nødvendighet for å opprettholde og utvikle kompetansen. Man fryktet at dette kunne forvitre med den nye ordningen.

FoU-program

Statens vegvesen startet flere FoU-program, blant annet Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold (KDV), for å forsøke å forebygge eventuelle negative konsekvenser på dette området. Alt fra driftsfolk til vegteknologer ble involvert, både fra Vegvesenets egne ansatte og fra eksterne entreprenører, rådgiverbransjen og forskningsinstitusjoner.

Mange av bidragsyterne til boka var med på KDV-programmet, og den første utgaven så dagens lys i november 2011. Hensikten var at boken skulle inn i undervisningen på høgskoler og universitet. Og boken brukes nå ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Oslo og Akershus, der man underviser i drift og vedlikehold, samt ved flere av skolene som underviser i vegfag.

Endelig etablert fagfelt

- Jeg har jobbet med drift og vedlikehold i et helt yrkesliv, og det gleder meg at yrket endelig er et etablert fagfelt. Det skulle jo bare mangle – det brukes jo store midler på drift og vedlikehold av norsk infrastruktur årlig, sier Dahlen.

Like før skolestart i høst kom boken i revidert utgave, klar for årets studenter.

Det gleder meg at yrket endelig er et etablert fagfelt

– Med revisjon av blant annet Standard for drift og vedlikehold av veger og ny nummerering av Vegvesenets Håndbøker, normaler og veiledninger var det nødvendig med en ny utgave av boka for å holde den ajour. I tillegg har vi fått tre nye kapitler, blant annet om skred og skredsikring og drift og vedlikehold av elektriske anlegg, forklarer Dahlen.

Tilgjengelig for alle

Dahlen understreker også at boken på ingen måte er forbeholdt høgskoler og universiteter og at alle interesserte kan bestille eksemplarer.

Boken vil nok være like nyttig for godt erfarne folk som for studenter

– Boken vil nok være like nyttig for godt erfarne folk som for studenter, sier Dahlen.Vegvesenet deler gledelig all sin kunnskap og boken kan lastes ned direkte gjennom denne lenken .

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen