Verktøyet kan beregne hundre linjealternativer på få timer og har et enormt potensial.
Verktøyet kan beregne hundre linjealternativer på få timer og har et enormt potensial. (Foto: Trimble)

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Vegingeniørene Håvard Nordaunet og Lars Kastet ved Samferdselsavdelingen i Asplan Viak får oppmerksomhet for sin framoverlente holdning til dataverktøy.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De har benyttet dataprogrammet Trimble Quantm for å løse utfordringene som en rask fremdrift og linjesøk over lange strekninger medfører. Ambisjonen er å ha ferdig vedtatte kommunedelplaner for ny E18 Dørdal-Tvedestrand og ny E18 Arendal-Grimstad før sommeren 2019. De to strekningene er på til sammen 75 km.

Oppdraget løser Asplan Viak sammen med Rambøll på oppdrag fra Nye Veier AS.

Effektivt digitalverktøy

Trimble Quantm er et verktøy som analyserer terreng og hindringer, og beregner automatisk alternative korridorer og sammenligner ulike linjevalg for å finne den mest optimale linjen.

 Man får vurdert veldig mange korridorer på kort tid og får god oversikt over området og ulike linjer, forteller Lars Kastet. 

– På noen få timer kan Quantm finne hundre linjealternativer, noe som er umulig å gjøre manuelt. 

 Verktøyet har vært til stor hjelp, ikke minst også for å eliminere alternativer og få frem alternativer som vi ellers ikke hadde tenkt på. Det innebærer en veldig effektiv måte å jobbe på, sier Kastet. 

Til toppen