Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer ved Norsk vegmuseum ser fram til å vise hele kjøretøyhistorien når det nye museet åpner våren 2019.
Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer ved Norsk vegmuseum ser fram til å vise hele kjøretøyhistorien når det nye museet åpner våren 2019. (Foto: Statens vegvesen)

Veghistorie og kjøretøyhistorie samles

I 2019 samles veghistorien og kjøretøyhistorien på Hunderfossen.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Museet er et resultat av et mangeårig ønske om å samle norsk veg- og kjøretøyhistorie på samme tomt. Når vi får Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum samme sted, håper vi dette blir et landemerke for bilinteresserte i inn- og utland, sier direktør Geir Atle Stormbringer ved Norsk vegmuseum.

Nå er det skrevet kontrakt om et nybygg sammenslåtte museet. Det reises på Hunderfossen der Vegmuseet i dag ligger.

Helhetlig historie

Statens vegvesen har hatt forvaltningsansvaret for veg siden 1864 og for kjøretøy fra 1926. Med det nye museet skal Vegvesenet ivareta kulturarven knyttet til hele kjøretøyhistorien – som omfatter alt fra hestekjøretøyet karjol til el-biler.

– Bil og veg er en viktig del av kulturarven vår. Et samlet museum for veghistorie og kjøretøy vil gi de som kommer hit en helhetlig historie, sier Stormbringer som ser fram til bygget står ferdig.

Har skrevet kontrakt

Firmaet Evensen og Evensen AS er tildelt kontrakten for bygget.

I tildelingsbrevet heter det blant annet at utvendig passer bygget arkitektonisk godt inn i museumsmiljøet og naturen her. Videre at løsningen med både betong og tre oppleves som spennende, og at beplantning og området ved inngangspartiet kommer til å bli veldig bra.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen