- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

- De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: - Tror dere virkelig at vi har 100-200 milliarder kroner å dele ut når vi ikke har gjort i stand den jernbanen vi har?

Solvik-Olsen viste til at det i en årrekke har vært bygd ut stykkevis og delt mens vedlikeholdsetterslepet har økt.

- Nå har vi begynt å ta igjen etterslepet, og vi ser at det begynner å gi resultater. Når CargoNet i en periode kan vise til punktlighetstall på linje med Flytoget, er jeg overbevist om at vi satser riktig, sa statsråden, sier Solvik-Olsen.

- Vi skal også bygge, men vi ønsker å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. I 2018 vil mange store nye prosjekter være i gang, fortsatte han.

Solvik-Olsen brukte en god del av sin taletid på å snakke om godssatsing. Flere krysningsspor for å sikre plass til lengre godstog, mer effektive terminaler og beredskapsterminaler og diesellok i beredskap var virkemidler han trakk fram.

- Det viktigste vi holder på med, er infrastruktur, sa samferdselsministeren da han kom inn på temaet jernbanereformen. Men vi mener det er mye med jernbanen som kan organiseres bedre. Derfor blir stasjoner og terminaler lagt inn under samme enhet, infrastrukturforetaket. Det skal forvalte alle de fysiske elementene og være underlagt et styre som har fireårige avtaler med staten. Direktoratet blir den strategiske enheten, og det er inspirert av Sveits, påpekte han.

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontrafikken fra 2018, understreket han at man med de to trafikkpakkene, nord og sør, begynner forsiktig.

- Disse strekningene utgjør kun 10 prosent av togtrafikken. Vi skal ha to operatører, kanskje bare en, signaliserte samferdselsministeren.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen