EUROPAS STØRSTE: Velde pukk på Sandnes har i dag det største resirkuleringsanlegget i Europa. De satser stort på gjenvinning og installerer sitt andre vaskeanlegg fra CDE Global.
EUROPAS STØRSTE: Velde pukk på Sandnes har i dag det største resirkuleringsanlegget i Europa. De satser stort på gjenvinning og installerer sitt andre vaskeanlegg fra CDE Global. (Foto: Nordic Bulk)

Vasker ut lønnsomme ressurser

Det ligger store ressurser i gammel masse, norske aktører kan vaske disse verdiene ut av jorda. Det blir Norges svar på Klondike.

  • Pukk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk, landet nylig en forhandleravtale med CDE global, Europas ledende aktør på resirkulering av gammel masse. Det gir dem muligheten til å levere CDE sine vaskeanlegg, både som selvstendige enheter, men også inkorporert i eksisterende anlegg.

Bedre totaløkonomi

– I stedet for å deponere masse kan man enkelt utnytte ressursene med CDE sin vasketeknologi der massen går gjennom vannsikter og cyclon. Det er et steg i riktig retning mot bedre økonomi, forklarer Egeland som tror pukkverk og entreprenører vil ha stor nytte av produktet.

Resirkulering blir et nytt satsningsområde for Nordic Bulk. Fremover skal de levere løsninger hvor CDE sine vaskeanlegg kan være en del av totalpakken.

Resirkuleringsanlegg er fremtidsrettet, det ville vært unaturlig av oss å ikke tilby løsninger også innenfor dette feltet.

- Peder Egeland

– Visjonen vår har alltid vært å levere anlegg som gir bedre totaløkonomi, det har vi tenkt å fortsette med fremover ved å bli ledende i Skandinavia på økt utnyttelse av gamle ressurser, sier bedriftslederen.

Effektiv teknologi

– Vaskemaskinene til CDE global er ekstremt effektive på å skille jord, sand, stein og annet avfall. Leverandøren har fortalt om entreprenører som har gått fra å betale for deponi, til å selv få betalt for ferdigvaska masser, forteller Egeland.

VANNSIKT: Ettersom ureine masser nærmest er umulige å tørrsikte, vaskes den dårlige massen med sikt og cyclon. Foto: Nordic Bulk

I løpet av Nordic Bulk sine 25 år, har de sett en kontinuerlig utvikling i bransjen. Egeland mener at resirkulering er en naturlig steg videre, noe som passer bra med deres filosofi om å levere kostnadseffektive anlegg.

– Vi er en dialogpartner som finner løsninger sammen med de som driver pukkverk, prosessanlegg og gruver. Det gir oss god innsikt i bransjen og mange signaler peker mot økt fokus på gjenvinning, sier Egeland.

Skaper verdier

Nordic Bulk er fra før kjent som et komplett varehus for bransjen, og tilbyr løsninger og produkter som er optimalisert for materialhåndtering. Teknisk rådgivning er en stor del selskapets strategi, forteller de på sine nettsider.

– Resirkuleringsanlegg er fremtidsrettet, det ville vært unaturlig av oss å ikke tilby løsninger også innenfor dette feltet. Gjenvinning er en utvidelse av det vi har drevet med i 25 år, mener Egeland.

I mange pukkverk ligger det overskuddslager som ikke blir benyttet fordi det ikke kan tørrsiktes. Andre har store ekstrautgifter for å transportere uren masse til et egnet deponeringsted og/eller betaler for å bli kvitt dem. Nå kan man i stedet hente ut verdiene ved å vaske dem.

– Ressursene vaskes frem, det er nettopp derfor vi trekker sammenligninger med Klondike, avslutter han med et smil.

Noen bruksområder:

  • utgraving av tomter
  • pukkverk med gammelt overskuddslager
  • masse fra gammel vei
  • singel som tas ut fra tunneler
Til toppen