Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner
(Foto: Kjell Wold)

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner

Statens vegvesen fortsetter kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det er overfor et tsjekkisk selskap varslet å holde tilbake 3,4 millioner kroner etter lønnskluss.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har avdekket svindel hvor bulgarske arbeidere mottok bare om lag halvparten av lønnen de har krav på. Dette er brudd på de kravene som Vegvesenet har overfor sine leverandører om lønns- og arbeidsvilkår, sier Jon Molnes – som leder krimseksjonen i Statens vegvesen.

To prosjekter

Vegvesenet holder tilbake 3,4 millioner kroner frem til selskapet kan dokumentere at hver av de berørte ansatte har mottatt riktig lønn for sitt arbeid på Vegvesenets prosjekter. Dette tilsvarer to-ganger det som er entreprenørens besparelse.

– Vi har avdekket brudd på kontrakt i to prosjekter som dette selskapet har med oss. Selskapet har i arbeidsfellesskap med andre aktører et prosjekt i Trøndelag og et i Buskerud, sier Molnes.

Tatt deler av lønnen

I saken fremstår det som en betrodd ansatt i selskapet som har rekruttert arbeiderne og sørget for arbeidsavtaler, kontoer og andre praktiske forhold, har tatt betydelige deler av lønnen via ulike mellomkonti.

Dokumentasjon som er fremlagt fra selskapet har vist at arbeiderne tilsynelatende mottar riktig lønn.

– Entreprenører som har arbeidskraft fra lavkostland har et særskilt ansvar med å sikre at de ansatte faktisk får den lønnen de skal ha. Det er allment kjent at arbeidere fra lavkostland er mer utsatt for ulike «payback»-løsninger enn andre, sier Molnes.

– Vi ser at formelle dokumenter, som arbeidskontrakter og avtaler om lønn, er forelagt arbeiderne på språk de ikke forstår. Det gir rom for å utnytte arbeidstagerne.

Styrket krim-innsatsen

Statens vegvesen har styrket sin innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ved blant annet å opprette en egen krimseksjon.

Seksjonen har spesialisert kompetanse innenfor etterretning, analyse og utredningsarbeid.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen