Var høye bomtakster en tabbe ?

Var høye bomtakster en tabbe ?

Bare dager etter Oslopakke 3-avtalen ble inngått, lanserer byråden i Oslo flere bomsnitt i Oslo. – Det var en tabbe å binde seg opp til høye takster i eksisterende ring i avtalen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det var en tabbe å binde seg opp til høye takster i eksisterende ring i avtalen. Vi tolker dagens utspill slik. Nå gjelder det å legge opp et system som faktisk regulerer trafikken og ikke bare finansierer Oslopakka, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Takstene partene har bundet seg til i Oslopakke 3, gir ikke reell regulering av trafikken. De er satt høyt, og forskjellen i og utenfor rushtid er liten. Ser man til andre byer er taksten utenfor rush satt fornuftig og rushtids-prisen er betydelig høyere.

[img id="1"]

- Flere bomsnitt er fornuftig for regulere trafikken. Men da må det ikke bli slik at den høye prisen i eksisterende bomring blir beholdt. Kostnadene må spres på bomsnittene og prisene må settes fornuftig. Da kan man skru opp prisen ordentlig i rushtiden slik at man faktisk regulerer trafikken gjennom en reell rushtidsavgift, sier Sagedal.

Dilemmaet er å balansere riktig mellom å få ned biltrafikken samtidig som man skal få inn penger til å finansiere alle de gode samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus. Går biltrafikken ned blir det lavere bompengeinntekter.

- Skal Oslo bli en grønn og attraktiv by med mindre kø, må færre kjøre bil og flere reise kollektivt, sykle og gå. Da må også politikerne i Oslo og Akershus akseptere at bompengeinntektene går ned, sier Sagedal. – Dette tapet må kompenseres av staten, Akershus fylke og kommunene i området, fortsetter hun.

Det meste av det som skal bygges i Oslopakke 3 er kollektivtransport. 93 prosent av investeringene går til dette og hovedkilden til finansiering er bompenger.

- Det er avgjørende at prisene settes fornuftig. Man har allerede gått i feil retning med å sette høye takster hele døgnet i eksisterende ring. Et mer finmasket system med lave priser utenfor rushtid, er lettere å akseptere for de som må bruke bilen på hverdagsreisen, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen