Vant gigantavtale med Agder Energi

Vant gigantavtale med Agder Energi

Forrige uken ble det klart at Otera blir den største leverandøren av tjenester til strømnettet i Agder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.

- Det har vært en tøff konkurranse mellom flere dyktige entreprenører og vi er veldig fornøyde med å komme så godt ut. Dette er en stor og viktig avtale som vi har jobbet intensivt mot lenge, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera Infra.

[factbox id="1"]

Hvert femte til sjette år konkurranseutsetter Agder Energi Nett beredskap, drift og vedlikeholdsoppgaver i strømnettet. Til sammen er det over 20 000 kilometer med strømlinjer og kabler som forsyner de omlag 190 000 nettkundene i Agder-kommunene. Den nye avtalen om beredskap, drift og vedlikehold starter opp 1. januar 2017 og varer i tre år, med opsjoner på ytterligere to og ett år.

- Kjøpsområdene, det vil si vårt totale konsesjonsområde, er delt i tre, og vi har to leverandører i hvert område for å sikre god kapasitet og god dekning i hele geografien, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

Otera blir hovedleverandør i to av de tre geografiske områdene, og har dermed sikret seg kontrakter på over halvparten av det totale volumet.

[factbox id="2"]

- Denne avtalen gir arbeid til nærmere 100 ansatte. Den gir oss en forutsigbarhet og et solid fundament til å videreutvikle virksomheten på, sier Aabel.

Agder Energi Nett bruker rundt 300 millioner kroner på drift, vedlikehold og mindre investeringer hvert år, slik at den totale avtalen – med inntil seks års løpetid – har en verdi på inntil 1,8 milliarder kroner. For Oteras del vil det utgjør mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.

Sikre strømforsyningen
Otera har alltid vært en stor leverandør av tjenester til strømnettet i Agder. Etter at nettselskapet begynte å konkurranseutsette oppdrag i 2006, har Otera hatt oppdrag i store deler av regionen.

- Oppgaven vår er å sikre en trygg og god strømforsyning. Våre ansatte er bosatt i hele regionen og har god lokalkunnskap. Dersom det oppstår feil for eksempel som følge av uvær, skal feilen rettes raskt. Det innebærer at vi alltid har en beredskapsstyrke tilgjengelig. I årene som kommer vil vi ta i bruk mye ny teknologi for å gjøre denne jobben enda mer effektivt, sier Aabel.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen