Vannrenseteknologi: store muligheter for internasjonal vekst

Vannrenseteknologi: store muligheter for internasjonal vekst

Klart vann er noe vi nordmenn tar for gitt, men internasjonalt er etterspørselen etter vannrensing i sterk vekst. Både lokalsamfunn og bedrifter har stort behov for klart vann. Trøndelagsbedriften Clarity WTS er nå på full fart ut i verdensmarkedet med en patentert renseteknologi hvor organisk avfall kan skilles ut av ferskvann og saltvann på en miljøvennlig måte.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Clarity WTS tenker nytt, og har store vekstmuligheter i oppdrettsbransjen. Selskapet arbeider med en stor samfunnsutfordring, rent vann. Vi har gitt dem støtte gjennom etablererstipend, miljøteknologiordningen, produktdesign, risikolån og bistand fra vårt utekontor i Estland, sier Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag.

[img id="1"]

Oppdrettsanlegg og offentlig vannrensing

Clarity WTS er lokalisert i Trondheim. Største eier er Norsk Innovasjonskapital AS som er en del av Televenture. Da gründeren Steinar Joreid startet selskapet i 2005, var hovedmålgruppen landbaserte oppdrettsanlegg for fiskedammer. Han har tatt patent på en løsning hvor vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Vannkvaliteten øker, og vannet kan brukes om igjen.

- Målet er å bli ledende på markedet i resirkuleringsteknologi til oppdrettsbransjen. De første årene renset vi karpedammer, men vi så etterhvert at lakseoppdrett ga større lønnsomhet. Renseteknologien vår kan brukes i ulike lukkede økosystemer som bruker resirkuleringsteknologi innen landbasert oppdrett for klekkeri og smolt, private hagedammer, akvarier og rensing av offentlig vann, sier Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity.

[img id="2"]

Millionkontrakter og voksende marked

I 2015 fullførte Clarity WTS flere millionkontrakter, dette representerte et gjennombrudd for selskapet, og indikerer aksept av resirkuleringsteknologi som verdiøkende i oppdrettsanlegg. Selskapet har i dag mange kunder både i Norge og internasjonalt, og er representert med agenter og distribusjonsledd over store deler av verden. Markedet er i vekst og det forventes 30-40 prosent økning i omsetning i årene som kommer.

Støtte fra Miljøteknologiordningen og Innovasjon Norges kontor i Estland

- Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Kontoret vårt i i Estland har hjulpet dem å finne produksjonspartnere, og de har blitt konkurransedyktige både i Norge og internasjonalt, sier Andreassen.

- I 2012 fikk vi tilsagn på midler fra Innovasjon Norge for å teste produkter i en kommersiell setting ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Dette har vært en avgjørende referanse for selskapet i videre utvikling og kommersialisering, sier Albrigtsen.

Clarity WTS har fått innvilget 3,2 millioner i støtte fra Miljøteknologiordningen i tillegg til etablererstipend, designrådgivning og risikolån.

Til toppen