Vannledningsbrudd - en sikkerhetsrisiko

Vannledningsbrudd - en sikkerhetsrisiko

Tilstanden på de norske vannforsyningsanleggene er langt under akseptabel standard. Det viser en tilstandsrapport RIF har utarbeidet i samarbeid med COWI.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I samarbeid med Rådgivende ingeniørers Forening, RIF, har COWI vurdert tilstanden til norske vannforsyningsanlegg. Samlet sett har de fått en tilstandskarakter 3.

- Dette er langt under akseptabel standard, mener Divisjonsdirektør for Vann i COWI, Egil Bøckmann.

Dårlig kvalitet på ledningsnettet

Kommunalt eide vannverk forsyner 4,3 millioner av landets befolkning med vann. Vannet som leveres er hygienisk trygt, men vannbehandlingen er derimot mangelfull flere steder.

I RIF-rapporten kommer det frem at mange kommuner har problemer med lekkasjer som følge av dårlig kvalitet på ledningsnettet. I tillegg er det flere norske vannverk som ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriftenes krav om minst to hygieniske barrierer.

Ledningsnettet må skiftes ut

Gjennomsnittsalderen for det kommunale vannledningsnettet er 34 år, og gjennomsnittlig lekkasje i vannforsyningen er 32 prosent. Dette er svært høyt sammenlignet med andre europeiske land.

- Med dagens utskiftingstakt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet, forteller Bøckmann.

Lekkasjene er en betydelig belastning på økonomi og miljø. Ledningsbrudd som følge av gammelt og dårlig nett utgjør også en hygienisk sikkerhetsrisiko.

Stort behov for økt teknologiutvikling

Tilstandsrapporten for vannforsyningsanlegg viser at det vil være et betydelig behov for å satse på økt teknologiutvikling med bedre tekniske løsninger. Det er også et behov for enklere og billigere teknologi til overvåkning av nettet, samt energieffektivisering.

- Det må utarbeides hovedplaner for vannforsyning som sikrer at man tar tilstrekkelig hensyn til sårbarhet og sikkerhet, samtidig som det planlegges for økt befolkning, større kapasitet og mer effektive anlegg, forteller Bøckmann.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen