Vann med tog fra Vatnestrøm

Vann med tog fra Vatnestrøm

Jernbaneverket har besluttet å bidra med ti millioner til bygging av et nytt sidespor på Vatnestrøm på Sørlandsbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bedriften Voss vann skal dermed kunne sende store mengder vann med tog til Kristiansand havn.

- Vi har besluttet å bruke ti millioner kroner fra de såkalte ‘sidespormidlene’ våre, sier terminalsjef Kjell Maudal i Jernbaneverket. Dette blir da et spleiselag der vi bidrar med om lag halvparten av hva totalkostnaden vil bli i forbindelse med anlegget på Vatnestrøm. For uten byggingen av sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider skal det også bygges et spor inn på bedriftsområdet. Jernbaneverkets bidrag begrenser seg til jernbanetekniske arbeider. Avstanden fra Vatnestrøm til Kristiansand er bare 40 kilometer, men produksjonsmengden er så stor at jernbane likevel er å foretrekke.

Glede i kommunen

- Nå legger vi ut anbudspapirene for bygging av det 668 meter lange sidesporet rett over sommerferien, forteller prosjektleder Egil Mølland i Iveland kommune. For oss er dette et kjempeviktig prosjekt da handler om å fjerne et stort antall vogntog hver dag fra dårlige og svingete veier der blant annet fem barneskoler passeres, sier Mølland. For det er store mengder som transporteres: Ved oppstarten av togtransportene legges det opp til ett helt godstog hver dag som skal kjøre fra Vatnestrøm til Kristiansand. Voss vann har stor suksess på verdensmarkedet og bedriften ble nylig kjøpt opp av kinesiske interesser for en milliard kroner. Det ligger at til at produksjonen kommer til øke i åra framover og dermed blir jernbanetransport enda mer konkurransedyktig.

Havnespor i Kristiansand

Jernbaneverket skal nå skifte sviller på side områder ut mot Kristiansand havn for å fornye sporene til og fra havna. På selve havneområdet eies sporene av Kristiansand Havn og Jernbaneverket har på oppdrag derfra satt i stand sporene som ligger i asfalt ut på området. Nylig ble det kjørt en test av transporten ut på havna. –Vi prøvde ut det planlagte transportopplegget ut på havna og konklusjonen ble at dette ser bra ut, forteller prosjektleder i Jernbaneverket Rune Jensen. I oktober planlegger Jernbaneverket å legge inn sporvekselen til det kommende sidesporet på Vatnestrøm.

CargoNet skal kjøre godstogene mellom Vatnestrøm og Kristiansand.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen