Utviklet intelligente strømmaster

Utviklet intelligente strømmaster

Et unikt norsk samarbeidsprosjekt mellom to industriklynger—Prosjekt Ask4Cluster—har utviklet intelligente strømmaster. Mens den ene klyngen tilknyttet NCE Raufoss har drevet utvikling av master i resirkulert aluminium, har den andre klyngen tilknyttet NCE MNT Vestfold utviklet de elektroniske løsningene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

7Sense Technologies AS har utviklet elektronikk, programvare og radiokommunikasjon til strømmastenes sensorenheter. Broentech Solutions AS har laget software som kjører på 7Senses maskinvare. Sensorenhetene sender data til Broentechs database i nettskyen.

Sensorene overvåker tilstand på master og strekk og melder selv fra om grenseverdier overskrides. Det kan være om masten heller, om det er strøm i linene, om temperatur og luftfuktighet. Luftfuktighet går på ising av linene. Teknologien kan også tilpasses andre parametere som overspenning og lynnedslag.

– Vi har utviklet teknologien slik at den kan tilpasses kundenes behov i fremtiden, forteller Broentechs CEO Stian Broen.

– Vi har lagt lista veldig høyt. Det holder ikke å bare sende inn data. Det som er viktigst er det som går på big data og maskinlæring, det som gjør mastene intelligente.

[img id="1"]

Det er derfor brukt tid på å definere hva det betyr at strømmaster er intelligente. Ved å trekke inn værdata og værprognoser, kan man finne sammenhenger mellom værdata og sensorutslag.

– Det er da det blir det intelligens i systemet, påpeker Frode Gundersen Stensaa, Daglig leder i 7Sense Group.

Åpenbare fordeler

Teknologien er tenkt brukt til distribusjonsnettet men kan plasseres på hvilke som helst master. Høyspentmaster er en fremtidig mulighet. Retrofit på eksisterende master er også mulig. Teknologien kan også brukes til andre formål.

Løsningen vil kunne forbedre service og vedlikehold. Ved hendelser vet man umiddelbart hva og nøyaktig hvor problemet er. Til planlagt vedlikehold vet man om enkelte steder er utsatt for påkjenninger som kan forårsake problemer. Man kan også ta høyde for vær og vind takket være kombinasjonen værprognoser og mastenes tilstand. Løsningen vil dermed bidra til bedre stabilitet i strømforsyningen.

– Vi mener det her er veien å gå med tanke på kostnader nettselskapene har når det gjelder vedlikehold, pluss kostnader som begynner å løpe når det er strømbrudd. Fordelene er så åpenbare at vi synes det er opplagt at teknologien har livets rett, sier Broen.

7Sense har satt opp prøvefelt med anlegg for testing. Prototypen blir stående i et år til over sommeren. Innvilges fase to, kan den stå lenger og få flere sensorer.

Første fase er avsluttet mens det trengs et nytt prosjekt for å kommersialisere. Ifølge Broen er Forskningsrådet positivt og oppfordrer til å søke videre.

– Mesteparten er utviklet, opplyser han.

[img id="2"]

Går alt etter planen, skulle teknologien være klar for markedet innen et år eller to.

«Energy harvesting»

– Vi har ikke hatt anledning å teste i stor skala annet enn med simulering. Vi har ikke hatt mengden data vi skulle ønske. Modellen i nettskyen oppdateres etter hvert som det kommer mer data. Jo mere data, jo lenger den kunstige intelligensen blir lært opp, jo bedre og mer sikkert vil det bli, forklarer Broen.

Sensorene er batteridrevet men det er lite praktisk å skulle skifte batterier. Det er imidlertid ikke bare å koble seg på linene på grunn av feil spenning. Prosjektets neste fase innebærer derfor å lage induktiv lader slik at enhetene kan hente strøm fra nettet.

– Det viktigste er «energy harvesting», den induktive ladingen, sier Stensaa om utfordringer fremover.

Sensorene må gjøres kostnadseffektive og robuste nok til å hente strøm fra strømnettet. Og de må kunne fungere lenge—linjestrekk designes tross alt i hundreårs perspektiv.

– Vi bør klare 20 år. Det er det man designer og jobber etter i dag, tilføyer han.
De to selskapene har lært mye fra prosjektet, både om kraftbransjens utfordringer og hvilken merverdi sensorene kan tilføre.

– Vi opplever at alle vi snakker med synes det er veldig spennende. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Broen.

Til toppen