Utvikler komplett 3D-verktøy  for geoteknisk prosjektering

Utvikler komplett 3D-verktøy for geoteknisk prosjektering

Multiconsult fortsetter deltakelsen i GeoFuture-prosjektet. Dette er et bransjesamarbeid med mål om å forsyne bygg-, anlegg- og transportbransjen med metodikk og verktøy for geotekniske beregninger, prosjektering og visualisering i 3D.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges Forskningsråd har nå gitt delfinansiering for GeoFuture II, et BIA-prosjekt (brukerstyrt innovasjonsarena) innenfor satsningen «Innovasjon for næringslivet». Prosjektet varer fra 2015 til 2019 og ledes av Multiconsult, med Rolf Sandven som prosjektleder.

– Sluttprodukter fra GeoFuture prosjektet vil være metodikk og verktøy for å integrere 3D-beregninger i en komplett 3D-prosjektering og visualisering av beregninger. Det er og vil bli utviklet nye, avanserte jordmodeller og beregningsrutiner for å håndtere ulike fundamentutfordringer for bygg-, anlegg- og transportbransjen. Hovedmålet er et brukervennlig og sømløst verktøy som vil bli kommersialisert gjennom den eksisterende rammen av GeoSuite Toolbox, sier Sandven.

Forskningssamarbeid på tvers i bransjen

[factbox id="1"]

Partnerne i prosjektet er Multiconsult, Norconsult, Cowi, Rambøll, Sweco, GeoVita, ViaNova Systems, ViaNova GeoSuite, AutoGraf-Föreningen (AGEF), Statens vegvesen, Jernbaneverket, NTNU, SINTEF Byggforsk og NGI. Prosjektet har et totalbudsjett på 26,4 millioner, hvorav 6,4 millioner kommer fra NFR og det resterende finansieres av partnerne gjennom økonomisk støtte og in kind-bidrag. I tillegg til Sandven som prosjektleder er Tania Wåge Leporowski fra Multiconsult administrativt ansvarlig. Suzanne Lacasse fra NGI er assisterende prosjektleder ogTorbjørn Johansen fra GeoVita er styreleder. Avdelingsleder for geo i Multiconsult i Oslo, Leif Olav Bogen, fortsetter som medlem av styringsgruppen for prosjektet.

Livssyklusadministrasjon av 3D-data

GeoFuture vil tilby en komplett integrasjon av geotekniske beregninger med håndtering av geotekniske data, valg av inngangsparametre for analyse og 3D-visualisering av beregningsresultater. Dataprogrammer for stabilitetsberegninger, setninger, utgravinger, peledimensjonering og bæreevne av konstruksjoner vil bli utviklet gjennom prosjektet. 3D-beregninger vil eksistere for alle geotekniske anvendelser, slik at brukeren skal kunne velge å utføre beregningene i 1D, 2D eller 3D.

– GeoFuture vil levere en komplett løsning for administrasjon av 3D-data gjennom utviklingen av en ny og åpen 3D-datamodell. Det vil også bli utviklet et kunnskapsbasert system for å assistere prosjekterende, med innlegging, tolkning og verifisering av geotekniske jordprofiler og inngangsdata, sier Sandven.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen