Utvikler komplett 3D-verktøy  for geoteknisk prosjektering

Utvikler komplett 3D-verktøy for geoteknisk prosjektering

Multiconsult fortsetter deltakelsen i GeoFuture-prosjektet. Dette er et bransjesamarbeid med mål om å forsyne bygg-, anlegg- og transportbransjen med metodikk og verktøy for geotekniske beregninger, prosjektering og visualisering i 3D.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norges Forskningsråd har nå gitt delfinansiering for GeoFuture II, et BIA-prosjekt (brukerstyrt innovasjonsarena) innenfor satsningen «Innovasjon for næringslivet». Prosjektet varer fra 2015 til 2019 og ledes av Multiconsult, med Rolf Sandven som prosjektleder.

– Sluttprodukter fra GeoFuture prosjektet vil være metodikk og verktøy for å integrere 3D-beregninger i en komplett 3D-prosjektering og visualisering av beregninger. Det er og vil bli utviklet nye, avanserte jordmodeller og beregningsrutiner for å håndtere ulike fundamentutfordringer for bygg-, anlegg- og transportbransjen. Hovedmålet er et brukervennlig og sømløst verktøy som vil bli kommersialisert gjennom den eksisterende rammen av GeoSuite Toolbox, sier Sandven.

Forskningssamarbeid på tvers i bransjen

[factbox id="1"]

Partnerne i prosjektet er Multiconsult, Norconsult, Cowi, Rambøll, Sweco, GeoVita, ViaNova Systems, ViaNova GeoSuite, AutoGraf-Föreningen (AGEF), Statens vegvesen, Jernbaneverket, NTNU, SINTEF Byggforsk og NGI. Prosjektet har et totalbudsjett på 26,4 millioner, hvorav 6,4 millioner kommer fra NFR og det resterende finansieres av partnerne gjennom økonomisk støtte og in kind-bidrag. I tillegg til Sandven som prosjektleder er Tania Wåge Leporowski fra Multiconsult administrativt ansvarlig. Suzanne Lacasse fra NGI er assisterende prosjektleder ogTorbjørn Johansen fra GeoVita er styreleder. Avdelingsleder for geo i Multiconsult i Oslo, Leif Olav Bogen, fortsetter som medlem av styringsgruppen for prosjektet.

Livssyklusadministrasjon av 3D-data

GeoFuture vil tilby en komplett integrasjon av geotekniske beregninger med håndtering av geotekniske data, valg av inngangsparametre for analyse og 3D-visualisering av beregningsresultater. Dataprogrammer for stabilitetsberegninger, setninger, utgravinger, peledimensjonering og bæreevne av konstruksjoner vil bli utviklet gjennom prosjektet. 3D-beregninger vil eksistere for alle geotekniske anvendelser, slik at brukeren skal kunne velge å utføre beregningene i 1D, 2D eller 3D.

– GeoFuture vil levere en komplett løsning for administrasjon av 3D-data gjennom utviklingen av en ny og åpen 3D-datamodell. Det vil også bli utviklet et kunnskapsbasert system for å assistere prosjekterende, med innlegging, tolkning og verifisering av geotekniske jordprofiler og inngangsdata, sier Sandven.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen