Utvikler analyseplattform for økt kompleksitet i kraftsystemene

Utvikler analyseplattform for økt kompleksitet i kraftsystemene

Kraftbransjen står foran store utfordringer som følge av utbygging av alternative energikilder og integrasjon av infrastruktur.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nye energikilder som vind og sol i kombinasjon med store mengder måledata skaper et behov for bedre verktøy for sanntidsanalyse av big data. Statkraft og Powel har derfor inngått et samarbeid for å utvikle en ny analyseplattform, kalt Big Data Manager (BDM), for å håndtere den økte informasjonsmengden og kompleksiteten i kraftmarkedet.

Analyseplattformen vil i første omgang brukes av produksjonsplanleggere og markedsanalytikere som raskt kan analysere relevante data for å ta gode beslutninger. Statkrafts ambisjoner er å redusere tiden de bruker på informasjonsinnhenting og kvalitetssikring av data slik at de kan bruke mer tid på analysefasen for å ta gode beslutninger.

Lang historie med produksjonsdata

Statkraft har historisk sett alltid hatt store datamengder i sitt beslutningsunderlag.

- Statkraft startet med innsamling av produksjonsdata allerede på slutten av 1800-tallet så dette er ingen ny problemstilling. Det som begynte å bli en utfordring var å få oversikt, bedre kvalitet, og rask nok analyse for beslutninger mot kraftmarkedet, forteller Tom Røtting, som er ansvarlig for forretningsutvikling hos Powel.

Informasjonsmengdene som selskapet må ta hensyn til er sterkt økende. Powel inngikk derfor et samarbeid med Statkraft for to år siden for å utvikle en analysemotor for sanntidsbehandling av store datamengder.

- Det som samles inn, såkalt tidsseriedata, er en verdi med et tidsstempel. Slike datasett inneholder alt fra værprognoser, forbruksprofiler, vannkraftproduksjon, prisprognoser, og veldig mange andre opplysninger, forklarer han.

- Data hentes inn fra hele Statkraft sin infrastruktur, i tillegg til infrastruktur i andre nordiske og europeiske land. Alt dette henger sammen og må analyseres for å kunne gi et robust bud mot Nordpool eller andre kraftbørser. Hensikten er å melde riktig kraftmengde til riktig pris, sier han.

Topologiske og geografiske analyser

BDM holder orden på den topologiske og geografiske strukturen til datasettene - hvordan ting henger sammen. Dette gir ny innsikt i hvordan de ulike parameterne påvirker hverandre i en analysefase.

- Arbeidet med behandling av store datamengder startet da vi var en del av Sintef. Vi har femti års erfaring med utvikling av analyseverktøy. Vi lager matematiske modeller av de fysiske kraftsystemene som kobles til datakildene, og har mye matematiske metoder rundt manglende verdier, eller mistenkelige høye eller lave verdier. Dette er et ekstremt viktig arbeid da det er vanskelig å unngå feilkilder i måledata, sier han.

- Om du går tilbake til 1960-tallet, starten på elektronisk databehandling, skulle det ikke mye til for at maskinene ikke taklet datamengden. Selv i dag er det viktig å være oppmerksom på hvordan man behandler datamengdene slik at maskinene jobber mest mulig effektivt, sier han.

Solceller utfordrer etablert kraftindustri

I 2012 hadde 13 prosent av alle tyske bedrifter allerede egen strømproduksjon, ifølge tall fra Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Ytterligere 16 prosent hadde planer om å bygge eget kraftverk på samme tidspunkt. For kraftgigantene er ikke dette gode nyheter, siden kjernevirksomheten deres eroderes. Den store etterspørselen resulterte i at Tyskland reduserte subsidieordningene for solcelleanlegg i samme periode.

- Når dette skjedde kom det 8.000 megawatt på nettet i løpet av 3 måneder. Dette tilsvarer produksjonen til tre store kraftverk som ingen visste hvor kom fra. Denne hendelsen kom som et sjokk på et kraftmarked som har vært velfungerende i mange år. Dette er også et eksempel på hvordan fornybar energi endrer markeder, fortsetter han.

Les resten av saken i neste nummer av Samferdsel & Infrastruktur.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen