Utslippsfri luftfart i 2040?
(Foto: Foto: Zunum Aero / Avinor.)

Utslippsfri luftfart i 2040?

Avinors visjon er at all innenriks luftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På konferansen stiller vi spørsmålet: Kan elektrifisering, i tillegg til økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, løse luftfartens klimautfordringer?

Informasjon:

Frist for påmelding 8. mars.

Påmelding: Her

Tid: 22. mars 2018 kl 10:00 – 16:00, registering fra kl 9:00.

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Luftfartens samfunnsnytte og klimagassutslipp vil bli belyst. Vi får en oppdatert status for produksjon og bruk av bærekraftig jet biodrivstoff. Avinor vil presentere en fersk rapport om elfly, og innledere fra flyselskap og elfly-produsenter vil gjøre rede for dagens situasjon og framtidsutsikter for utviklingen av elflyet.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der sentrale norske politikere diskuterer hvordan Norge kan bli et foregangsland for utslippsfri luftfart.

Til toppen