Utlyser tre doktorgrader i nedbør

Utlyser tre doktorgrader i nedbør

Nedbøren pøser ned på Sør- og Østlandet. Kjellere fylles med vann, veger blir til elver og rasfaren er stor. Klima 2050 svarer med å lyse ut tre PhD-stillinger som skal bidra til innovative løsninger for denne type påkjenning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

SFI-et Klima 2050 er i full gang, og lyser nå ut de tre første PhD-stillingene innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. PhD-kandidatene vil være sentrale i arbeidet med Klima 2050 sitt hovedmål om å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

[factbox id="1"]

Gjennom tett samarbeid med forskningssenterets partnere vil PhD-kandidatene bidra til nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Dette er de første PhD-stipendene, flere vil lyses ut etterhvert. Tilsammen skal senteret utdanne minst 15 PhDer.

– De siste dagers værhendelser på Østlandet viser hvilke utfordringer våre bygninger og infrastruktur står overfor. Hvis du har lyst til å være en del av et team som brenner for å få fram kunnskap og utvikle de beste løsningene for klimatilpasning, vil jeg oppfordre deg til å søke, sier senterleder ved Klima 2050, Berit Time.

Klima 2050 søker PhD-kandidater innen følgende tre områder:

  1. Numerisk simulering av vanninitierte skred
  2. Overvannshåndtering i små nedbørsfelt
  3. Blå-grønne tak og modellering av effekten på det lokale overvannshåndteringssystemet

Alle stillingene vil ha arbeidssted ved NTNU i Trondheim. Full utlysningstekst er gitt på NTNUs og Klima 2050s nettsider.

[img id="1"]

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen