Utlyser tre doktorgrader i nedbør

Utlyser tre doktorgrader i nedbør

Nedbøren pøser ned på Sør- og Østlandet. Kjellere fylles med vann, veger blir til elver og rasfaren er stor. Klima 2050 svarer med å lyse ut tre PhD-stillinger som skal bidra til innovative løsninger for denne type påkjenning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

SFI-et Klima 2050 er i full gang, og lyser nå ut de tre første PhD-stillingene innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. PhD-kandidatene vil være sentrale i arbeidet med Klima 2050 sitt hovedmål om å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

[factbox id="1"]

Gjennom tett samarbeid med forskningssenterets partnere vil PhD-kandidatene bidra til nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Dette er de første PhD-stipendene, flere vil lyses ut etterhvert. Tilsammen skal senteret utdanne minst 15 PhDer.

– De siste dagers værhendelser på Østlandet viser hvilke utfordringer våre bygninger og infrastruktur står overfor. Hvis du har lyst til å være en del av et team som brenner for å få fram kunnskap og utvikle de beste løsningene for klimatilpasning, vil jeg oppfordre deg til å søke, sier senterleder ved Klima 2050, Berit Time.

Klima 2050 søker PhD-kandidater innen følgende tre områder:

  1. Numerisk simulering av vanninitierte skred
  2. Overvannshåndtering i små nedbørsfelt
  3. Blå-grønne tak og modellering av effekten på det lokale overvannshåndteringssystemet

Alle stillingene vil ha arbeidssted ved NTNU i Trondheim. Full utlysningstekst er gitt på NTNUs og Klima 2050s nettsider.

[img id="1"]

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen