Utformer konsepter for Oslos hovedgater

Utformer konsepter for Oslos hovedgater

Norconsult jobber på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo med gatekonsepter for Bygdøy allé, Thereses gate på Bislett, Thorvald Meyers gate og Grünerløkka for å oppgradere en rekke av de mest sentrale og historiske by- og handlegatene i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utgangspunktet for prosjektene er trafikale endringer. Hensikten er å vurdere hvordan gatearealet skal disponeres mellom de forskjellige brukerne og behovene. Fordi trafikk er en sentral faktor knyttet til både byliv og handel, krever dette en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til oppgaven. Konseptvalgutredning (KVU)-metodikken legger opp til en omfattende konseptutvikling, der det siles i to omganger før et endelig konsept for utforming av gaten blir anbefalt.

I Thereses gate har gateparkering lenge vært et omdiskutert tema, mens trærne og alléen et tilsvarende viktig tema i Bygdøy allé. I begge prosjekter har det vært krav om tilrettelegging for sykkel.

[img id="1"]

Gatekonsept for Bygdøy allé

Norconsult har laget syv ulike konsepter for hvordan alléen kan utformes, og fire er plukket ut som det skal jobbes videre med. Til slutt skal det ende opp med ett konsept som skal anbefales for Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Det anbefalte konseptet vil trolig inneholde elementer fra flere konsepter. To krav ligger imidlertid fast og det er at Bygdøy allé fortsatt skal være en allé med trær og det skal tilrettelegges for syklister mellom Solli plass og Skøyen. Les hva Aftenposten skriver om saken her.

Gatekonsept for Thereses gate

Her har Norconsult utarbeidet hele åtte ulike konsepter og ett nullalternativ som viser hva som vil skje hvis man ikke endrer noe. Som for Bygdøy allé står det nå igjen fire konsepter som det skal jobbes videre med. Den endelige anbefalingen kan inneholde elementer fra flere konsepter. Les hva Aftenposten skriver om saken her.

Grünerløkka og Thorvald Meyers gate

Norconsult har nettopp gått i gang med tilsvarende prosjekt for Grünerløkka og Thorvald Meyers gate, der tilsvarende konsepter skal utarbeides. KVU for Grünerløkka og reguleringsplan for Thorvald Meyers gate er to forskjellige oppdrag. KVU for Grünerløkka skal munne ut i et forslag til en plan for en overordnet gate- og byromstruktur med tilhørende prioriteringsliste, mens Thorvald Meyers gate omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for én bestemt gate (kryss) på Grünerløkka.

Prosjektene er gode eksempler på tverrfagligheten i Norconsult der både trafikk, byutvikling, handel og byliv er sentrale tema.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen