Utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag halvert

Utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag halvert

Statens vegvesens ulykkesanalyse for 2014, viser at antall utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag er halvert fra 2007-2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nord-Trøndelag sterkt forbedret 

Ulykkesanalysen, den årlige rapporten som viser ulykkesstatistikken på veg i Nord-Trøndelag, er nå ferdig for året 2014.

Rapporten beskriver ulykkesutviklingen i fylket, og presenteres med en sammenligning av ulykkesdata fra perioden 2007-2010 og 2011-2014. Ulykkesdata over en lengre periode gir grunnlag for å si noe om utviklinga i ulykkesstatistikken.

- Utforkjøringsulykkene er halvert fra 2007 til 2014. Sammenlignet med andre fylker, har Nord-Trøndelag tidligere hatt mange utforkjøringsulykker. Det er positivt at dette tallet nå går ned, sier June Stubmo ved plan- og trafikkseksjonen i vegavdeling Nord-Trøndelag.

Antall møteulykker har også gått ned

I gjennomsnitt i perioden 2007-2014 ble årlig 35 mennesker drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Nord-Trøndelag.

Utviklingen de siste åtte årene går i den retningen vi ønsker: I 2007 ble 54 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken. I 2014 ble 28 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken.

Statens vegvesen fortsetter å arbeide systematisk og langsiktig med trafikksikkerhet. Vi jobber etter Nullvisjonen - det at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

I denne lenken finner du hele rapporten «Ulykkesanalyse Nord-Trøndelag 2014». Her kan du lese mer om følgende:

  • Ulykkesutviklingen siden 1990 og utviklingen i perioden 2007-2014
  • Hvor ulykkene skjer, både fordelt på vegkategori og geografi
  • Hvilke trafikanter som oftest er involvert i ulykker
  • Ulykkestyper og ulykkestidspunkt

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen