Utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag halvert

Utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag halvert

Statens vegvesens ulykkesanalyse for 2014, viser at antall utforkjøringsulykker i Nord-Trøndelag er halvert fra 2007-2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nord-Trøndelag sterkt forbedret 

Ulykkesanalysen, den årlige rapporten som viser ulykkesstatistikken på veg i Nord-Trøndelag, er nå ferdig for året 2014.

Rapporten beskriver ulykkesutviklingen i fylket, og presenteres med en sammenligning av ulykkesdata fra perioden 2007-2010 og 2011-2014. Ulykkesdata over en lengre periode gir grunnlag for å si noe om utviklinga i ulykkesstatistikken.

- Utforkjøringsulykkene er halvert fra 2007 til 2014. Sammenlignet med andre fylker, har Nord-Trøndelag tidligere hatt mange utforkjøringsulykker. Det er positivt at dette tallet nå går ned, sier June Stubmo ved plan- og trafikkseksjonen i vegavdeling Nord-Trøndelag.

Antall møteulykker har også gått ned

I gjennomsnitt i perioden 2007-2014 ble årlig 35 mennesker drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Nord-Trøndelag.

Utviklingen de siste åtte årene går i den retningen vi ønsker: I 2007 ble 54 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken. I 2014 ble 28 mennesker drept eller hardt skadd i trafikken.

Statens vegvesen fortsetter å arbeide systematisk og langsiktig med trafikksikkerhet. Vi jobber etter Nullvisjonen - det at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

I denne lenken finner du hele rapporten «Ulykkesanalyse Nord-Trøndelag 2014». Her kan du lese mer om følgende:

  • Ulykkesutviklingen siden 1990 og utviklingen i perioden 2007-2014
  • Hvor ulykkene skjer, både fordelt på vegkategori og geografi
  • Hvilke trafikanter som oftest er involvert i ulykker
  • Ulykkestyper og ulykkestidspunkt

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen