Utfordringene er regionale og koster flesk

Utfordringene er regionale og koster flesk

Oslo og Akershus i en og samme region ville løst mange utfordringer som nå dukker opp. E18 vil ta lengre tid og bli dyrere. Fornebubanen drar ut i tid. Dette kunne vi unngått, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet:

- Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli.

Oslo og Akershus

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region, mener Solli.

- I det siste har vi sett to eksempler på problemer som kunne vært løst på en bedre måte dersom vi hadde hatt en hovedstadsregion som inkluderte både Oslo og Akershus, mener Solli.

- Aftenposten skrev om at Fornebubanen blir ytterligere utsatt på grunn av forsinkende krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Dagen etter kom det fram at E18 blir langt dyrere på grunn av trinnvis utbygging. Det siste skyldes at Akershus- og Oslopolitikerne ikke ble enige om mer enn første trinn av E18-utbyggingen under reforhandlingene av Oslopakke 3.

Viktige samferdselsprosjekter blir forsinket

- Fornebubanen er viktig for næringslivet og alle som bor og arbeider på Fornebu. Fram til banen blir ferdig er alternativet for mange bilen. Det er unødvendig og forurensende. Når det gjelder E18 blir veien forsinket, 200 millioner kroner dyrere og i mellomtiden byr det på store miljøutfordringer. Vi har også analyser som viser at køen på E18 koster næringslivet 1 milliard kroner i året, sier Solli

-At viktige samferdselsprosjekter blir forsinket og dermed også blir langt dyrere fordi Oslo og Akershus ikke kan samarbeide, svekker våre bedrifters konkurranseevne. Slik kan vi ikke ha det! sier Solli.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen