Utfordringene er regionale og koster flesk

Utfordringene er regionale og koster flesk

Oslo og Akershus i en og samme region ville løst mange utfordringer som nå dukker opp. E18 vil ta lengre tid og bli dyrere. Fornebubanen drar ut i tid. Dette kunne vi unngått, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet:

- Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli.

Oslo og Akershus

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region, mener Solli.

- I det siste har vi sett to eksempler på problemer som kunne vært løst på en bedre måte dersom vi hadde hatt en hovedstadsregion som inkluderte både Oslo og Akershus, mener Solli.

- Aftenposten skrev om at Fornebubanen blir ytterligere utsatt på grunn av forsinkende krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Dagen etter kom det fram at E18 blir langt dyrere på grunn av trinnvis utbygging. Det siste skyldes at Akershus- og Oslopolitikerne ikke ble enige om mer enn første trinn av E18-utbyggingen under reforhandlingene av Oslopakke 3.

Viktige samferdselsprosjekter blir forsinket

- Fornebubanen er viktig for næringslivet og alle som bor og arbeider på Fornebu. Fram til banen blir ferdig er alternativet for mange bilen. Det er unødvendig og forurensende. Når det gjelder E18 blir veien forsinket, 200 millioner kroner dyrere og i mellomtiden byr det på store miljøutfordringer. Vi har også analyser som viser at køen på E18 koster næringslivet 1 milliard kroner i året, sier Solli

-At viktige samferdselsprosjekter blir forsinket og dermed også blir langt dyrere fordi Oslo og Akershus ikke kan samarbeide, svekker våre bedrifters konkurranseevne. Slik kan vi ikke ha det! sier Solli.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen