Utfordringene er regionale og koster flesk

Utfordringene er regionale og koster flesk

Oslo og Akershus i en og samme region ville løst mange utfordringer som nå dukker opp. E18 vil ta lengre tid og bli dyrere. Fornebubanen drar ut i tid. Dette kunne vi unngått, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet:

- Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli.

Oslo og Akershus

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region, mener Solli.

- I det siste har vi sett to eksempler på problemer som kunne vært løst på en bedre måte dersom vi hadde hatt en hovedstadsregion som inkluderte både Oslo og Akershus, mener Solli.

- Aftenposten skrev om at Fornebubanen blir ytterligere utsatt på grunn av forsinkende krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Dagen etter kom det fram at E18 blir langt dyrere på grunn av trinnvis utbygging. Det siste skyldes at Akershus- og Oslopolitikerne ikke ble enige om mer enn første trinn av E18-utbyggingen under reforhandlingene av Oslopakke 3.

Viktige samferdselsprosjekter blir forsinket

- Fornebubanen er viktig for næringslivet og alle som bor og arbeider på Fornebu. Fram til banen blir ferdig er alternativet for mange bilen. Det er unødvendig og forurensende. Når det gjelder E18 blir veien forsinket, 200 millioner kroner dyrere og i mellomtiden byr det på store miljøutfordringer. Vi har også analyser som viser at køen på E18 koster næringslivet 1 milliard kroner i året, sier Solli

-At viktige samferdselsprosjekter blir forsinket og dermed også blir langt dyrere fordi Oslo og Akershus ikke kan samarbeide, svekker våre bedrifters konkurranseevne. Slik kan vi ikke ha det! sier Solli.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen