Utenlandske tunge kjøretøy betaler for bompasseringer

Utenlandske tunge kjøretøy betaler for bompasseringer

Så mye som 97 prosent utenlandske tunge kjøretøy betaler for bompasseringer takket være Regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen innførte et påbud om obligatoriske bompengebrikker for tunge kjøretøy med virkning fra 1. januar 2015. Bakgrunnen for påbudet var at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betalte bompenger i Norge.

– Vi ønsker at norske transportører konkurrerer på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører. Derfor har vi skjerpet en del krav til næringen, samtidig som vi har økt kontrollvirksomheten og reaksjonene betydelig. En viktig forutsetning er krav om obligatorisk brikke. Skal vi først ha bompenger, må vi sikre at alle i transportnæringen betaler sin andel, noe annet vil være svært konkurransevridende, sier Solvik-Olsen.

Påbudet har stor effekt

Per 1. april 2016 er det 179 552 utenlandskregistrerte tunge kjøretøy over 3,5 tonn som har AutoPASS-hovedavtale. Nå har de aller fleste som omfattes av obligatorisk brikke for tunge kjøretøy brikke, og ved kontroller er det under 1 prosent som mangler brikke, og blir ilagt gebyr for dette.

– Vi fortsetter arbeidet for å bidra til seriøse og lovlydige forhold i veitransportbransjen, også for oppdrag utført av utenlandske transportører. Dette handler både om konkurransevilkår, trafikksikkerhet og sosiale forhold for sjåførene, sier Solvik-Olsen.

En rekke tiltak overfor lastebilnæringen

– I løpet av de siste to årene har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske veier, og for å skape bedre konkurransevilkår i lastebilnæringen. I tillegg til å innføre krav om bombrikke på vogntog for å sikre at alle aktørene i transportmarkedet må betale bompengeregningene sine, har vi firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy, og kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og deres tilhengere.

– Videre har vi styrket tilbakeholdsretten av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, for å sikre at det betaler sine avgifter og bøter, og styrket retten til bruk av hjullås. Det er etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” får transportbedriftene informasjon om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av "sine" lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

– I tillegg har vi tatt initiativ overfor EU om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen