Utbyggingen på Oslo Lufthavn mer synlig

Utbyggingen på Oslo Lufthavn mer synlig

Ved årsskiftet var man ferdig med over 90 prosent av utbyggingen av «nye Oslo Lufthavn», og nå blir byggeaktivitetene mer og mer synlig for de reisende.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er først i år de reisende vil merke at dette er en byggeplass, og det kan by på spennende opplevelser og mindre plass ved travle perioder sier direktør Terminaldrift og idriftsettelse T2, Thorgeir Landevaag.

Siden byggestarten våren 2011 har utbyggingen i stor grad foregått uten at det har påvirket trafikken i noen særlig grad. Dette har også vært et av de viktigste målene for Oslo Lufthavn. Man har ønsket å drifte Norges største flyplass, samtidig som Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt har pågått, uten at det skulle påvirke trafikken.

[img id="1"]

- Dette har vært viktig og det har vi lykkes godt med. Vi har blant annet blitt kåret til Europas punktligste flyplass i utbyggingsperioden og det kan alle våre ansatte være stolte av, sier Landevaag.

Synlig byggeplass

I årets første måneder har den observante passasjeren som har ankommet med toget sett at det har kommet et stort og nytt tak på ankomstnivået. Dette er taket over togstasjonen som er en del av den nye avgangshallen. Det har i den anledning blitt nødvendig å flytte billettbodene til NSB og Flytoget, men dette er midlertidige løsninger.

[img id="2"]

De nye rulletrappene som skal ta passasjerene opp til den nye avgangshallen, er også satt opp, og står man i dagens avgangshall kan man nå se over i den nye avgangshallen. Den store byggeveggen tas ned i disse dager og bak befinner det seg 52 000 m² nye kvadratmeter som etter planen åpner for prøvedrift 1. desember 2016.

Trangere før det blir bedre

- Det er mange brikker som nå faller på plass og deler av «nye Oslo Lufthavn» blir mer synlig for passasjerene. Det betyr også at vi i 2016 vil måtte ty til flere midlertidige løsninger og det kan bli trangt på dager med mange reisende. Men vi håper på forståelse for dette, da dette kun gjelder for en kort periode før den nye flyplassen står ferdig med større plass til gode opplevelser, sier Landevaag.

[img id="3"]

Nyoppussede toaletter

Selv om det fortsatt er drøyt ett år igjen til åpningen kan de reisende glede seg over nye fasiliteter. Blant annet er det åpnet nye toaletter med dusjmuligheter på innland etter sikkerhetskontrollen.

- Vi vil åpne flere fasiliteter fortløpende frem til åpning, og flere toaletter, der det også er mulig å ta seg en dusj, er noe vi tror de reisende vil sette pris på, avslutter Landevaag.

27. april i år er det ett år igjen til den store åpningen i 2017. Medio mars 2016 er utbyggingsprosjektet i rute og du kan følge nedtellingen her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen