Ustabil ERTMS på Østre linje

Ustabil ERTMS på Østre linje

Etter en vellykket utbygging og implementering av ERTMS-anlegget på Østre linje avdekker Jernbaneverket noen feil som skaper en del problemer for trafikkavviklingen på strekningen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er først fremst vending av doble togsett på Mysen som skaper de største problemene og forsinkelsene. Ved oppstart får det bakerste togsettet «ukjent posisjon» i systemet, og for å få avgangsprosedyren i gang må det benyttes manuelle rutiner mellom fører og togleder. Ofte er nedkobling av førerbordet nødvendig før vending kan påbegynnes. Denne situasjonen kan gi alt fra noen minutter til en halvtime forsinkelse.

Vi vurderer flere løsninger inntil ombordutstyret er oppgradert

- Vi vurderer flere løsninger inntil ombordutstyret er oppgradert, sier prosjektleder Erik Mæhlum. En løsning kan være å kjøre togene ned til Sarpsborg både for hensetting og vending, en annen løsning er å vende togene utenfor stasjonsområdet. Det testes nå for å få færre konsekvenser ved oppstart i «ukjent posisjon», sier han.

En annen utfordring er at spor 2 på Askim er stengt fordi det er en fare for at bomanlegget «fanger biler» på grunn av at bommene først går opp, og så direkte ned igjen uten den vanlige varslingstiden med ringing (varsellyd). Dette skjer ved samtidig innkjør, dvs når to tog ankommer stasjonen fra hver sin kant. På de andre planovergangene løses dette ved at farten senkes til 30 kilometer i timen inn på stasjonen for å forhindre at bommene går opp mellom togene ved kryssing.

Men først og fremst forventer vi at leverandøren Bombardier kommer med en løsning

- I samarbeid med toglederne og NSB ser vi på alternative løsninger, men først og fremst forventer vi at leverandøren Bombardier kommer med en løsning for problematikk knyttet til bomanleggene, sier Mæhlum. Han forteller at det er en rekke andre ting som også skal løses, men at disse ikke har direkte påvirkning for trafikken. Vi jobber iherdig for å få på plass et stabilt anlegg som kan møte de forventninger som reisende naturlig nok har, og ikke minst de forventningen vi har satt til oss selv, sier han.

Imidlertid er det klart at innsatstogene, som også kjøres til og fra Rakkestad,  ikke vil bli satt i drift før ved ruteendring 13. desember. Fram mot ruteendring blir det rom for mer testing av både bomanlegg og vending av tog.

Les mer om saken her.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen