Uønsket hendelse under sprengning i Lerresfjord

Uønsket hendelse under sprengning i Lerresfjord

Under arbeidet med rassikring på fylkesveg 19 i Lerresfjord i Alta, oppstod en alvorlig uønsket hendelse onsdag i forrige uke, da tre personer fra Statens vegvesen var innenfor sikkerhetssonen under sprengning på anlegget.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anlegg Nord AS er ansvarlig for arbeidet og hendelsen er meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politiet og Arbeidstilsynet.

Arbeidsstans

- Vi har stoppet alt sprengningsarbeid inntil nye prosedyrer blir framlagt og vi har foretatt risikovurdering sammen med entreprenøren, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark. Dette vil skje i et møte mandag. Statens vegvesen som byggherre vil befare anlegget før arbeidene igangsettes.

Arbeidet med å rydde etter raset i Lerresfjord i høst startet for et par uker siden, og onsdag skulle det sprenges i et område 50-60 meter ovenfor vegen. Tre personer fra Statens vegvesen var på byggherrebefaring den aktuelle dagen, og en svikt i klarering av området førte til at salven ble avfyrt mens de var inne i sikkerhetssonen. Sikkerhetssonen er 600 meter ved denne typen sprenging, mens de tre befant seg 150 meter fra der salven ble avfyrt. Sprutstein falt bare 50 til 100 meter fra der de befant seg.

Alvorlig

- Heldigvis gikk det bra med folkene, men dette er en alvorlig hendelse, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki. Hun understreker at entreprenøren har oppfylt sine forpliktelser når det gjelder umiddelbar varsling.

- Det er nå viktig å gå gjennom alle prosedyrer og rutiner, slik at vi unngår slike hendelser i framtida. Vi har strenge krav for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på alle våre anlegg, og dersom det er den minste tvil om at sikkerheten er ivaretatt, stanser vi arbeidet, sier Bjørg-Anita Joki.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen