Uønsket hendelse under sprengning i Lerresfjord

Uønsket hendelse under sprengning i Lerresfjord

Under arbeidet med rassikring på fylkesveg 19 i Lerresfjord i Alta, oppstod en alvorlig uønsket hendelse onsdag i forrige uke, da tre personer fra Statens vegvesen var innenfor sikkerhetssonen under sprengning på anlegget.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anlegg Nord AS er ansvarlig for arbeidet og hendelsen er meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politiet og Arbeidstilsynet.

Arbeidsstans

- Vi har stoppet alt sprengningsarbeid inntil nye prosedyrer blir framlagt og vi har foretatt risikovurdering sammen med entreprenøren, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark. Dette vil skje i et møte mandag. Statens vegvesen som byggherre vil befare anlegget før arbeidene igangsettes.

Arbeidet med å rydde etter raset i Lerresfjord i høst startet for et par uker siden, og onsdag skulle det sprenges i et område 50-60 meter ovenfor vegen. Tre personer fra Statens vegvesen var på byggherrebefaring den aktuelle dagen, og en svikt i klarering av området førte til at salven ble avfyrt mens de var inne i sikkerhetssonen. Sikkerhetssonen er 600 meter ved denne typen sprenging, mens de tre befant seg 150 meter fra der salven ble avfyrt. Sprutstein falt bare 50 til 100 meter fra der de befant seg.

Alvorlig

- Heldigvis gikk det bra med folkene, men dette er en alvorlig hendelse, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki. Hun understreker at entreprenøren har oppfylt sine forpliktelser når det gjelder umiddelbar varsling.

- Det er nå viktig å gå gjennom alle prosedyrer og rutiner, slik at vi unngår slike hendelser i framtida. Vi har strenge krav for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på alle våre anlegg, og dersom det er den minste tvil om at sikkerheten er ivaretatt, stanser vi arbeidet, sier Bjørg-Anita Joki.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen